09.05.2002, 00:00

Frustrácia je psychická reakcia na prekážku

Frustrácia je psychický stav, pri ktorom dochádza k rôznym potlačeniam. Sme vystavení prekážkam, o ktorých vopred vieme, že sú neprekonateľné. Ide práve o onen vyhranený pocit určitej "bezmocnosti", keď z istých dôvodov nemôžeme dosiahnuť len základné potreby, teda to, čomu sa hovorí "obstarávanie" a dochádza k neuspokojovaniu. Každý človek, a teda aj podnikateľ, sa dostáva do "kolotoča", z ktorého nie je možné bez následkov jednoducho "len tak vystúpiť". Pritom naše potreby -- uspokojené alebo neuspokojené -- môžu byť skutočne fiktívne, vnútorné alebo vonkajšie, lacné či vysoko hodnotné. Zjednodušene povedané: Ak sa nevyvíjajú všetky potreby podľa našich predstáv, dostavujú sa pocity ohrozenia, oddialenia či znemožnenia uspokojiť určitú čiastkovú potrebu či celkový cieľ.

Nepríjemné emócie
Každé potláčanie a mnohé prekážky, ktoré sa nám stavajú do cesty, sa dotýkajú afektov a popudov. Tým sa ocitáme v zajatí nepríjemných emócií, ako je agresivita, úzkosť, zlosť a celý rad ďalších, ktoré nám však zatiaľ nikdy z podnikateľských kríz nepomohli.
Zložitá je najmä existenčná frustrácia malých a stredných podnikateľov. Čoraz viac im z každodenného krajca chleba ukrajujú veľké supermarkety, ktoré sa nám sem nahrnuli z celého sveta. Mnohí naši malí podnikatelia upadajú do pocitu prázdnoty vlastného života, jeho bezcieľnosti a nezmyselnosti vlastnej existencie, odovzdávajú živnosť, ba ako sme sa dozvedáme z médií, pre 40-tisícové daňové nedoplatky si siahajú dokonca na život.

Reakcia
Frustrácia je psychická reakcia na prekážku -- teda na niečo, čo nemôžeme dosiahnuť, hoci by sme veľmi chceli. Tak sa, napríklad, často stáva, že človek býva celoživotne frustrovaný tým, že nie je bohatý. Niekedy mu to prekáža natoľko, že sa od tohto pocitu nikdy nedokáže oslobodiť. Snaží sa zbohatnúť gamblérstvom, rôznymi špekulatívnymi aj nezákonnými cestami, a ak sa mu to nedarí, bezmocne závidí úspešnejším. (Veľa príkladov na podobnú frustráciu nájdeme v dielach svetovej literatúry, z ktorej najvýznamnejšími sú literárne postavičky z diela Honoré de Balzaca.)
Prekážky sa nám stavajú do cesty preto, aby sme ich prekonávali. V podstate možno povedať, že zatiaľ čo ťažkosti riešime, prekážky prekonávame. Oboje je nevyhnutné pre náš vývoj a prípadné zrenie a navyše to vedie k zvládnutiu najrôznejších frustrácií.

Prevencia
Ťažkosti a prekážky sú súčasťou ľudskej každodennosti a sú relatívne dobre zvládnuteľné, ak sa riešia včas, dôsledne a preventívne, a tak je to aj v podnikateľskom procese.

Prevencia proti podnikateľskej frustrácii:
1. Získať späť dočasne stratené trhy dôkladným a dôsledným prieskumom potrieb zákazníkov, o čom sme už v desiatich bodoch stručne v HN písali.

2. Malí a strední podnikatelia si nutne musia spoločne vytvoriť podnikateľské asociácie a konzorciá, hneď po tom, ako sa rozhodnú vstúpiť na domáci a zahraničný trh s kvalitnými výrobkami, ktoré vyžaduje solventný zákazník. Iba tak a zjednotenými silami dokážu konkurovať agresívnym veľkým podnikateľom. Tí majú v rukách mediálne reklamné páky a ohurujú často aj menej kvalitnými produktmi agresívnou reklamou bezmocného tuzemského zákazníka, ktorí im, žiaľ, dáva potom často prednosť pred domácimi produktmi.

3. Prostredníctvom kvalitne fungujúcej podnikateľskej asociácie získajú prehľad a zdravé sebavedomie, ako aj odbyt svojich produktov.

4. Topmanažment našich podnikov si musí prostredníctvom svojich asociácií nájsť cesty aj ku konzorciám obchodníkov, napríklad aj cez zahraničné ambasády a obchodné zastupiteľstvá, aby aj títo administratívni pracovníci lobovali v zahraničí v prospech našich slovenských výrobkov, aby naše podniky zbytočne nezatvárali a neprodukovali tovar na sklad a v konečnom dôsledku armádu nezamestnaných. Úspech a súboj s podnikateľskou frustráciou, resp. prevencia proti nej, spočívajú v dobrej tímovej spolupráci a zapojení sa širokých ľudských zdrojov. Preto ak máte kontakty v zahraničí, porozmýšľajte, ako sa na ne napojiť v záujme svojho výrobného programu, aby ste svoj produkt predali.

5. Celý svet obchoduje na základe vyberania preddavkov za kvalitný tovar. Prečo teda Slováci predávajú svoj tovar na dlhodobý úver?

6. Vyžaduje si to: zbaviť sa frustrujúcich myšlienok: "Som chudobný, lebo moji predkovia boli chudobní a nikdy to nebude inak." Omyl . Opak je pravdou! Len čo príde Slovák do sveta, je donútený samostatne myslieť a aktívne činorodo konať, v dôsledku čoho sa stáva úspešným podnikateľom. Treba vyliezť z ulity ustráchaného "frustrovaného človiečika", treba sa spájať do susedských spolkov, slovenských asociácií drobných a stredných podnikateľov, do cechov s prepojením na zahraničie, ale kontaktovať sa aj s priateľmi a známymi žijúcimi v cudzine. Výsledkom môže byť únik z ulity frustrovaného bezmocného nezamestnaného, zbavenie sa zbytočnej závisti, agresivity, zlosti a pocitu bezmocnosti.