04.06.2004, 00:00

Finančné zrovnoprávnenie VŠ vyvoláva nespokojnosť

Návrh zrovnoprávniť verejné a súkromné školy v otázke financovania zo štátneho rozpočtu, ktorý vo vláde presadil minister financií Ivan Mikloš, vyvoláva nespokojnosť medzi reprezentáciou vysokých škôl na Slovensku. Podobný model nefunguje nikde v Európe, tvrdí minister školstva Martin Fronc. "Je to nesystémový prvok," povedal HN predseda Rady vysokých škôl Libor Vozár.

Návrh zrovnoprávniť verejné a súkromné školy v otázke financovania zo štátneho rozpočtu, ktorý vo vláde presadil minister financií Ivan Mikloš, vyvoláva nespokojnosť medzi reprezentáciou vysokých škôl na Slovensku. Podobný model nefunguje nikde v Európe, tvrdí minister školstva Martin Fronc. "Je to nesystémový prvok," povedal HN predseda Rady vysokých škôl Libor Vozár. Zo zákona štát financuje verejné VŠ, ktoré sú zriadené zákonom. Súkromné VŠ vznikajú na základe rozhodnutia vlády. "Súkromné inštitúcie budú mať zabezpečené financovanie svojho podnikania zo zákona," vraví Vozár. Pozitívny ohlas, prirodzene, prišiel zo strany súkromných VŠ. Člen správnej rady Vysokej školy manažmentu Branislav Zlocha zdôrazňuje, že aj súkromné vysoké školy, rovnako ako verejné, vyvíjajú činnosť vo verejnom záujme. Pri poslednom pripomienkovaní zákona o VŠ preto VŠM navrhovala zjednodušenie prístupu súkromných VŠ k štátnej dotácii (na nenárokovateľnom princípe).