V Česku má táto spoločnosť v prenájme železničnú dopravu na trati Šumperk -- Sobotín -- Kouty nad Děsnou. Podľa J. Homolovej, napriek rozdeleniu železníc na ŽSR a ZSSK tieto spoločnosti nedokážu oddeliť ekonomiku regionálnych tratí od ostatných. "Nemajú tak nastavené vnútorné toky informácií, aby sa dalo presne vyčísliť, nakoľko sú jednotlivé trate stratové. Máme to vyskúšané na našej trati," vyhlásila J. Homolová. Jej vyhlásenie korešponduje s tvrdením odborárov, ktorí nedávno štrajkovali aj preto, že Železničná spoločnosť neobjasnila, podľa akého kľúča vybrala tých 25 regionálnych tratí, na ktorých bola následne zrušená osobná doprava.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti (ZSSK), a. s., Miloša Čikovského boli kritériami pri výbere tratí porovnanie nákladov a tržieb, súbežnosť cestnej a železničnej komunikácie a počet autobusových spojov v regióne. "Hlavným kritériom bola stratovosť tratí," povedal hovorca. Čikovský tiež vyhlásil, že ak si niekto myslí, že spoločnosť urobila zlý výber, je pripravená okamžite obnoviť dopravu na tratiach: "Ak sa nájde niekto, kto je ochotný uhrádzať straty vo verejnom záujme, sme s ním schopní okamžite uzavrieť zmluvu. Príkladom je Bratislavský VÚC, kde je jedna trať už v prevádzke.
Podľa hovorkyne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Márie Mikovej, ministerstvo nepreverovalo v teréne čísla, podľa ktorých ZSSK navrhla zastaviť dopravu na jednotlivých tratiach. "Návrh prezentovali generálni riaditelia oboch spoločností a ministerstvo akceptovalo ich argumenty." (Viac na s. 3)