11.07.2003, 00:00

Budeme voliť štrnásť europoslancov

Do Európskeho parlamentu (EP) budú občania SR voliť 14 europoslancov. Uvádza sa to v zákone o voľbách do EP, ktorý včera schválila NR SR. Volebné právo budú mať naši občania, ktorí v deň volieb dosiahli vek 18 rokov a majú na území SR trvalý pobyt, ale aj občania členských krajín EÚ, ktorí majú na území SR trvalý pobyt.

Do Európskeho parlamentu (EP) budú občania SR voliť 14 europoslancov. Uvádza sa to v zákone o voľbách do EP, ktorý včera schválila NR SR. Volebné právo budú mať naši občania, ktorí v deň volieb dosiahli vek 18 rokov a majú na území SR trvalý pobyt, ale aj občania členských krajín EÚ, ktorí majú na území SR trvalý pobyt. Za poslanca môže byť zvolený občan Slovenska alebo občan únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 21 rokov. Právo voliť a byť volení v SR nebudú mať občania, ktorí boli zbavení tohto práva v členskom štáte únie, ktorého sú štátnymi občanmi. Voliť a kandidovať do parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte únie.
Na účely volieb do EP bude celé územie Slovenska jedným volebným obvodom. Termín volieb vyhlási predseda NR SR na základe rozhodnutia Rady EÚ najneskôr 90 dní pred ich konaním. Voľby by sa mali konať v nedeľu a trvať by mali jeden deň. Kandidátov budú nominovať politické strany, prípadne koalície, pričom na kandidačnej listine môže byť uvedených maximálne 14 kandidátov. Politické strany alebo koalície zložia pri podaní kandidačnej listiny volebnú kauciu vo výške 50-tisíc Sk. Kaucia prepadne v prípade, ak strana získa menej ako 2 % hlasov. Pre voľby do parlamentu sa zriadia podobné volebné orgány a komisie ako pre voľby do NR SR.
Volebná kampaň sa začne 21 dní a skončí sa 48 hodín pred dňom začatia volieb. Bude môcť prebiehať nielen vo verejnoprávnych elektronických médiách (STV a SRo), ale aj na súkromných rozhlasových a televíznych staniciach, tu však bude jej rozsah obmedzený na 30 minút pre jednu stranu (koalíciu), maximálne však na 5 hodín. Moratórium na uverejňovanie výsledkov predvolebných prieskumov je len v deň konania volieb.

Zastúpenie štátov v EP po voľbách v roku 2004
Nemecko                99
Veľká Británia           78
Francúzsko                78
Taliansko 78
Španielsko                  54
Holandsko                    27
Belgicko                   24
Portugalsko 24
Grécko 19
Švédsko 18
Rakúsko 18
Dánsko 14
Fínsko 14
Írsko 13
Luxembursko 6
Poľsko  54
Česko 24
Maďarsko  24
Slovensko 14
Litva 13
Lotyšsko 9
Slovinsko 7
Estónsko  6
Cyprus  6
Malta  5
Spolu 732