15.03.2004, 00:00

Bernard Priecel: Kolaps azylového systému nehrozí

Minulý rok sme mali okolo 10 300 utečencov. Číslo 20-tisíc považujem za prehnané. Reálne predpokladáme, že tento rok to bude asi 12-tisíc osôb. V súčasnosti máme kapacitu 1 500 ľudí denne, po jej rozšírení to bude 2 000.

Do akej miery je pravdepodobný kolaps azylového systému, ktorý nám po vstupe do únie predpovedá Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov?
- Netvrdím, že nebudeme mať problémy. Každá zmena ich prináša, ale sme tu na to, aby sme ich riešili. Máme pripravené rôzne varianty riešenia.

Ako sa teda vyrovnáte s očakávaným nárastom utečencov o 10- až 20-tisíc ročne?
- Minulý rok sme mali okolo 10 300 utečencov. Číslo 20-tisíc považujem za prehnané. Reálne predpokladáme, že tento rok to bude asi 12-tisíc osôb. V súčasnosti máme kapacitu 1 500 ľudí denne, po jej rozšírení to bude 2 000. Za kritickú považujem hranicu 3 000 osôb denne. Tento rok prijmeme 64 zamestnancov. Prvého mája otvoríme utečenecký tábor v Liptovských Vlachoch s kapacitou zatiaľ 200 a do konca roka 500 postelí. V roku 2006 plánujeme zriadiť azylový tábor v Humennom poskytujúci 600 miest. Máme vytypovaný ďalší objekt, taktiež na východe Slovenska.

V prípade Humenného však existujú určité problémy, pretože obyvatelia spísali petičnú akciu proti zriadeniu tábora.
- Podľa mojich informácií získali okolo 8 000 podpisov. Štát však prijal určité záväzky a musí zabezpečiť utečencom ochranu. Tento tábor nie je namierený proti občanom. Skôr budú z jeho zriadenia mať isté výhody, či už vytvorením nových pracovných miest alebo vo forme príspevku do rozpočtu mesta vo výške 1 500 Sk na posteľ. Spísaná petičná akcia nemá takú silu, aby ovplyvnila naše rozhodnutie tábor skutočne zriadiť.

Vytvárajú sa pre osoby so štatútom utečenca predpoklady zaradiť sa do našej spoločnosti?
- U nás existuje koncepcia integrácie azylantov, zabezpečujeme im výučbu slovenského jazyka, pomáhame im nájsť ubytovanie aj zamestnanie.

SR je spolu s Poľskom a Maďarskom jednou z budúcich pohraničných krajín. Očakáva sa istá spolupráca od našich susedov v rámci V4?
- SR je suverénny štát a ako hraničná krajina EÚ si musí sama zabezpečiť dobre fungujúcu azylovú politiku. Ale ČR, ako aj ostatné krajiny V4 sú ochotné nám kedykoľvek pomôcť.