07.11.2013, 00:00

Náš zákon má medzery. V praxi môže robiť problémy

Ako sa norma ukladajúca tresty pre firmy v Česku ujala?

Skutočná prax je veľmi krátka. Rozbehla sa vlastne iba pred niekoľkými týždňami tým, že bolo začaté trestné stíhanie niekoľkých právnických osôb v takzvanom prípade MUDr. Davida Ratha. Obávam sa, že prax bude mať s týmto zákonom veľké problémy. Nie sú k dispozícii akékoľvek judikáty Najvyššieho alebo Ústavného súdu, ktoré by povedali, čo je správne a čo nie. Zákon má rad sporných momentov najmä čo sa týka procesných pravidiel. Mám trochu obavy, že prax bude roztrieštená, a najmä bude znevýhodňovať obhajobu právnických osôb.

V čom napríklad?

Ak sa dopustia pripísateľných trestných činov napríklad vedúci predstavitelia právnických osôb v rámci činnosti právnickej osoby, čo je veľmi kaučukový pojem, automaticky sa môže vyvodiť zodpovednosť aj voči právnickej osobe. Tá má tak minimálne možnosti uplatňovať napríklad svoje preventívne opatrenia, pretože zákon v tomto prípade nič takú už nezaujíma. U radových zamestnancov zákon pre vyvodenie trestnej zodpovednosti voči firme aspoň vyžaduje splnenie niektorých ďalších podmienok. Napríklad zanedbanie povinnej kontroly, to, že zamestnanci neprešli nejakým školením a podobne. V tom vidím zásadný problém.

Slovensko hodlá prebrať právnu úpravu z Českej republiky. Čoho by sa malo vyvarovať?

V českej právnej úprave sú veľmi nedostatočne konkretizované podmienky, za ktorých môže byť právnická osoba stíhaná, prípadne, za ktorých stíhaná nemôže byť. Sú tam pojmy, ako napríklad „spravodlivo požadovať“ alebo „možno“. To si bude vždy každý vykladať tak, ako sa mu to bude hodiť. Mám však obavy, že nebezpečné právne vákuum tu bude trvať veľmi dlho.

Váš zákon je už zrelý na novelizáciu?

Bolo by to veľmi vhodné, lebo toto je stav určitej právnej neistoty. Dokonca podľa môjho názoru je to vyvodzovanie objektívnej trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú považujem za prakticky neprijateľnú, pretože je v rozpore so zásadami trestného konania. Prečo by mali byť právnické osoby takto znevýhodňované?

Ozývajú sa u vás obavy z možného zneužitia zákona, napríklad na likvidáciu konkurencie. V praxi sa nič také zatiaľ neukázalo.

To neznamená, že sa to nestane. Ja to pokladám za dosť pravdepodobné. Môže sa stať v rámci konkurenčného boja, že nejaká obchodná spoločnosť nasadí do inej nejakého zamestnanca, alebo dokonca riadiaceho pracovníka, ktorý tam spácha pripísateľný trestný čin a právnická osoba bude v podstate automaticky obvinená. U nás sa už, bohužiaľ, stali prípady, keď je síce oddelené stíhanie fyzickej a právnickej osoby a firmy ešte neboli obvinené, stratili však už svoje dobré meno a v podnikaní spejú takmer ku koncu. Sme vlastne stále len na začiatku praktickej aplikácie, ale už sa to týka minimálne dvoch firiem. Obávam sa, že v biznise sa nehrá na prezumpciu neviny, čo je základná zásada trestného práva. Keď niekto ukáže prstom na obchodnú spoločnosť, začnú ju všetci pokladať za nespoľahlivého partnera, a to môže mať fatálne následky nielen pre tú spoločnosť, ale aj pre jej zamestnancov, a tiež ich rodinných príslušníkov, teda ľudí, ktorí vlastne nič nezavinili.(luk)