29.03.2015, 10:27

Vyše 300 tisíc ľudí neplatí poistenie, hrozí im problém pri ošetrení

Všeobecná zdravotná poisťovňa má 340 998 dlžníkov, ktorí nemajú uhradené odvody v celkovej výške 231,1 miliónov eur.

Spomedzi zdravotných poisťovní tak ide o najvyššiu čiastku, VšZP má totiž aj najväčší poistný kmeň, čiže najviac poistencov ako takých.

Podľa údajov štátnej poisťovne jej najviac dlhujú klienti z kategórie iní samoplatitelia, a to 108,8 mil. eur, nasledujú samostatne zárobkovo činné osoby so 79,1 mil. eur, trojicu uzatvárajú zamestnávatelia s dlhom 43 mil. eur.

Podľa zákona má poistenec-dlžník nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu nemusí zaplatiť plánovanú hospitalizáciu či kúpele. To neplatí v prípade zamestnancov, za ktorých neuhradil poistné zamestnávateľ.
VšZP konštatuje, že vzhľadom na medicínsku závažnosť niektorých diagnóz k neplatičom pristupuje individuálne. "Aj v prípade, ak je poistenec v zozname dlžníkov, môže mu VšZP uhradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť," uviedla hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.

Poisťovňa spraví výnimku, ak by hrozilo, že odloženie plánovanej zdravotnej starostlivosti by mohlo mať za následok zhoršenie zdravotného stavu pacienta a poškodenie jeho zdravia. Starostlivosť uhradí aj vtedy, ak má poistenec dohodnutý splátkový kalendár a svoj dlh riadne spláca.

Dlžníkom so splátkovým kalendárom nebude obmedzovať úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosť ani zdravotná poisťovňa Dôvera. Tá však voči ostatným dlžníkom od apríla sprísnila postup. Nebude im preplácať okrem spomínaných hospitalizácií a kúpeľov ani lieky a starostlivosť u zubného lekára, s výnimkou akútnych stavov. "VšZP o takýchto krokoch neuvažuje," konštatuje Balážová.

Dôvera eviduje dlh od platiteľov poistného vo výške 113 mil. eur, zdravotná poisťovňa Union 50 mil. eur.