04.03.2015, 14:10

Pellegrini vyhovel protestujúcim. Garáže na hrade posúdi komisia

Odborná komisia k téme prestavby a rekonštrukcie Bratislavského hradu by sa mala po prvý raz zísť najneskôr do dvoch týždňov.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini "vydal pokyn na urýchlené vytvorenie odbornej komisie zloženej z archeológov, architektov a reštaurátorov. Komisia expertov má posúdiť zásadné otázky súvisiace s archeologickými nálezmi a stavebnou činnosťou na Bratislavskom hrade," informovala ďalej kancelária parlamentu. Pellegrini ponúkne občianskej iniciatíve SOS Bratislavský hrad, aby do komisie nominovala svojich expertov.

Vedenie Národnej rady informovalo, že vyhovie požiadavke protestujúcich a pravdepodobne v polovici marca pripraví k obnove Hradu odbornú konferenciu a pozve na ňu i zástupcov protestujúcich.

Protestujúca verejnosť - odborníci i združenia žiadajú pozastavenie výstavby podzemných garáží na severnej terase Bratislavského hradu. Stavba garáží nemá podľa nich pokračovať dovtedy, než vznikne odborná komisia zostavená z domácich a zahraničných odborníkov.

Komisia by mala posúdiť architektonický projekt na severnej terase hradu, kde majú byť aj štvorpodlažné podzemné garáže a nájsť riešenie dôstojnej prezentácie unikátnych nálezov z keltských čias.

Predstavitelia SOS Bratislavský hrad chcú garanciu ochrany na Hrade nájdených vzácnych pamiatok z keltských čias a ich dôstojnú prezentáciu verejnosti, pozastavenie a následnú zmenu projektu štvorpodlažných podzemných garáží, napríklad na výstavné priestory pre národné múzeum či národnú galériu.

Parlament dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu, výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže.

Podľa predsedu parlamentu sa Národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto.

Ďalšie nálezy podľa Pellegriniho zostávajú na pôvodných miestach. Archeologický prieskum ukončili vlani v júli a odvtedy Kancelária parlamentu viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok.

Pamiatkari nariadili Kancelárii Národnej rady zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Podľa doterajších informácií sa časť nálezov zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.