07.11.2013, 00:00

Farmafirmy na pokutách zaplatili desaťtisíce eur

Dovozca liekov Medigroup dostal najvyššiu možnú pokutu za to, že nenahlásil svoje stretnutia so zdravotníkmi. Ministerstvu zdravotníctva Zuzany Zvolenskej musel zaplatiť tisíc eur. Túto povinnosť farmafiriem zaviedol štát, aby zabránil podplácaniu lekárov. „Boli sme lajdáci, že sme si to nesledovali. Pozabudli sme na to, nič iné za tým nie je,“ povedal konateľ spoločnosti Peter Bačkor.

Medigroup nie je jediná potrestaná firma tento rok. Od januára 107 spoločností na pokutách zaplatilo dokopy 85-tisíc eur. Najvyššiu tisícovú sankciu dostalo 63 spoločností. Medzi nimi napríklad aj CTC Trading Slovakia, Pharmacopola, Pharma Group, Slovgal a ďalší.

Nepresné dáta

Povinnosť ohlasovať stretnutia s lekármi platí od začiatku tohto roka. Odvtedy ministerstvo dostalo viac než tisíc hlásení. Počet samotných návštev u lekárov bol však podstatne vyšší – 919 065. „Najviac návštev sa uskutočňuje u všeobecného lekára, neurológa, hematológa, psychiatra a pediatra,“ doplnila hovorkyňa Zuzana Čižmáriková. Okrem zdravotníckych stretnutí sú pod drobnohľadom rezortu aj výdavky spoločností na propagáciu, marketing a nepeňažné dary poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Sumarizujú ich však raz ročne. Vlani priznali výdavky vyše 43,5 milióna eur.

Platby za štúdie či marketingové výdavky firiem sleduje aj Národné centrum zdravotníckych informácií. To aj zverejňuje zoznamy platených lekárov, ktoré im zasielajú spoločnosti. Podľa hovorcu centra Petra Bublu sa ťažko vyhodnocujú. „Stáva sa, že niektoré subjekty zašlú tieto zoznamy vo väčšom rozsahu bez uvedeného názvu odborného podujatia. Nie je možné potom identifikovať, či tieto zoznamy patria len jednému podujatiu, alebo viacerým.“ Podľa Bublu tak možno predpokladať, že podujatí bolo reálne viac ako doručených zoznamov.

Prísnejšie predpisy

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností, ktorá združuje najväčšie originálne farmafirmy, hovorí, že jej členovia s dodržiavaním zákona problém nemajú. Podľa predsedu predstavenstva Petra Musila majú často prísnejšie interné predpisy, ako sú štátne normy. „Naše členské spoločnosti preto nikdy nemali problém s plnením zákonných povinností v tejto oblasti,“ dodal s tým, že asociácia už dlhodobo presadzuje úplnú transparentnosť vzťahov lekárov a firiem.

Prehľad o hlásených sponzorovaných podujatiach sledovala aj Transparency International Slovensko. Tá zistila, že je výrazný nepomer medzi tým, čo nahlasujú lekári a čo spoločnosti. „Naznačuje to, že mnohí lekári o zákonnej povinnosti informovať o svojich príjmoch nevedia alebo ju ignorujú,“ povedala Zuzana Dančíková z TIS. Zdôrazňuje pritom, že počet hlásení lekárov o príjmoch vytrvalo klesá. „V prvom štvrťroku 2012 lekári nahlásili príjmy v hodnote viac ako 80-tisíc eur. V druhom štvrťroku 2013 už nahlásili iba necelé dve tisícky eur. Pritom už začiatkom minulého roka podľa našich informácií mnohí lekári svoje príjmy nehlásili,“ dodala Dančíková.