15.10.2014, 19:00

Tisícom domácnosti hrozí drahšie teplo

Regulačný úrad urobil rozhodnutie, ktoré môže potopiť výrobu tepla zo štiepky.

Desaťtisícom domácností po celom Slovensku hrozí v budúcom roku výrazne vyšší účet za kúrenie a ohrev vody. Spôsobiť to má rozhodnutie regulačného úradu. Ten znížil  maximálnu cenu za drevnú štiepku, ktorú si môžu výrobcovia tepla z tohto paliva zahrnúť do ceny tepla. Problémom podľa teplárov je, že táto cena nezodpovedá situácii na trhu. „Mnohí z našich členov budú mať reálny problém nakúpiť štiepku od svojich dodávateľov za cenu, ktorú limitom stanovil regulačný úrad,“ hovorí výkonná riaditeľka Slovenského zväzu výrobcov tepla Zuzana Klčová.

Ak nechcú teplo vyrábať so stratou, tak na výrobu tepla budú musieť použiť buď plyn alebo peletky. Prvé aj druhé palivo je však drahšie ako štiepka. Keďže však maximálnu cenu tohto paliva regulačný úrad pre budúci rok neznížil, budú si ju môcť v plnej výške zarátať do ceny tepla. V takom prípade by sa podľa generálneho riaditeľa Národnej energetickej Ivana Ďuďáka mohli zvýšiť náklady na kúrenie a teplo pre jednu domácnosť o 110 až 165 eur ročne.

Pri štiepke klesol limit medziročne o 26 percent. Ďuďák počíta, že výrobcovia tepla sa do nového limitu zmestia iba v tom prípade, ak tonu štiepky nakúpia za 40 až 44 eur. To je podľa neho takmer nemožné. Štátny podnik Lesy SR predáva štiepku v priemere od 44 do 51 eur. Cena závisí podľa hovorcu Vlastimila Rezeka od zmluvy s konkrétnym odberateľom a vlhkosti dreva. Jeden z najväčších spracovateľov štiepky na Slovensku, zvolenská Bučina DDD, nakupuje tonu štiepky od 50 do 64 eur. Generálny riaditeľ Antonín Juríček hovorí, že ich ceny kopírujú tie, za ktoré nakupujú štiepku teplárne.