ŽSR aj Železničná spoločnosť (ZSSK) pripravili nariadenie generálneho riaditeľa, ktorým túto skutočnosť oznamujú štrajkujúcim. Odborári musia toto nariadenie rešpektovať. V opačnom prípade by konali nezákonne.
Centrálny štrajkový výbor (CŠV) oficiálne prerušil štrajk železničiarov. Urobil tak po tom, čo mu bolo doručené predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava I. Ako informoval podpredseda CŠV Milan Hošťák, súdny verdikt však rozhodne plne neakceptujú. "Štrajk sme síce oficiálne ukončili, ale rozhodnutie súdu ešte podrobujeme právnym analýzam. Vylúčiť sa z našej strany nedá ani odvolanie," dodal.
Už dnes ráno by podľa hovorcu ZSSK mali vlaky chodiť až na prípadné výnimky (v dôsledku technických problémov) podľa grafikonu.
Vedenie oboch železničných spoločností predložilo odborárom podmienky kompromisu. Podľa riaditeľa ZSSK Pavla Kužmu by mohol spočívať v nezrušení všetkých 200 vlakových spojení, ako spoločnosť plánovala, ale len polovice spojov .
"Zrušenie osobnej dopravy na 25 lokálnych tratiach bolo jediným rýchlym spôsobom, ako ušetriť na železniciach ešte v tomto roku," uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Branislav Opaterný. Vedenie spoločnosti uvažovalo aj o ďalších možnostiach, tie by však priniesli efekt až na budúci rok. Mohlo sa, napríklad, začať s riešením "neuveriteľnej prezamestnanosti".
V minulosti však odbory vybojovali vysoké odstupné, ktoré by bolo treba vyplatiť v tomto roku, teda neprinieslo by okamžitý efekt. B. Opaterný konštatoval, že, napríklad, vysokým školám chýba 600 mil. Sk, ale: "železničiari sú schopní dostať na lopatky celé Slovensko," čo učitelia nedokážu. V záujme budúcnosti SR je pritom dôležitejšie, aby mala kvalitné školstvo, ako to, či budú chodiť regionálne vlaky. Viceprezident asociácie zamestnávateľov Jozef Kollár včera odporučil na nevyhnutne potrebný čas -- približne 2 mesiace -- pokryť náklady na prevádzku osobnej dopravy na 25 regionálnych tratiach, napríklad z prostriedkov fondu zamestnanosti s následným riešením príslušných kompenzácií. (Viac na s. 2 a 3)