19.08.2004, 00:00

Jozef Šátek: Biele goliere sú čistejšia forma mafie

Riaditeľ Úradu boja proti korupcii MV SR Jozef Šátek v rozhovore pre HN:

Nedávno ste vyhlásili, že idete po bielych golieroch. Koho ste tým mali na mysli?
- Treba najskôr pripomenúť, že ekonomická kriminalita sa rozvíja všade na svete, nie je len špecifikom Slovenska. Ide o zoskupenie ľudí, ktorí zločinom zarábajú peniaze. Je to čistejšia forma mafie, nie násilná. Netečie krv, ale peniaze. Títo ľudia majú vysoké postavenie v podnikateľskej sfére na Slovensku s tým, že prevažnú časť svojej činnosti venujú zločinu. Snažia sa zarobiť bez ohľadu na to, či porušujú zákony. Pracujú precízne, aby to na prvý pohľad vyzeralo ako bežná obchodná činnosť.

Sústreďujú sa prioritne na štátne peniaze?
- Je úplne jedno, či ide o štátny podnik alebo súkromnú akciovku. Platí trend, že pokiaľ zločinci napr. neprofitujú na drogách, prejdú na odpočty DPH. Podstatné je, aby bol obchod výhodný a málo rizikový.

Aké postupy prevažne využívajú, napríklad pri odpočtoch DPH?
- Tovar fiktívne vyvezú mimo hraníc a zároveň ho nereálne nadhodnotia. Obchodujú predovšetkým s máloobjemovým ľahko uskladniteľným tovarom, napr. s kompaktnými diskami. Tým, že tovar nadhodnotia, požiadajú príslušné daňové úrady o vrátenie odpočtu DPH. Ak to denne urobia 8- až 10-krát, v priebehu pár týždňov oberú rozpočet o niekoľko stoviek miliónov korún. Opakujem, že to nebeží len na Slovensku, je to celoeurópsky problém.

Odhalili ste už niekoľko skupín podvodníkov s DPH, máte vo výhľade aj ďalšie?
- V boji proti zločinu predpokladáme, že sme zatiaľ odhalili len zlomok trestnej činnosti. V našej práci pokračujeme naďalej. s. 2, Biele goliere...

Vyšetrovanie v súvislosti s privatizáciou v rokoch 1995 - 1998 stále pokračuje. Čo vyplýva z doterajších zistení?
- V tom čase sa privatizoval majetok v objeme 120 miliárd korún. Problémom bolo, že predstavitelia Prezídia FNM si privlastnili možnosť rozhodovať o priamom predaji vopred určenému záujemcovi. Rozhodovať však mala vláda. Členovia FNM našli "právnu kľučku" a odvolávali sa na to, že isté podniky nemôžu sprivatizovať podľa pôvodných projektov, ale musia rozhodnúť o priamom predaji. Nedodržanie zákona bolo podľa nás úmyselné. Takisto sme zistili, že FNM používal prostriedky získané z malej privatizácie, okolo 12 miliárd korún, na iný účel ako stanovil zákon. Protizákonne ich napr. ukladal v rôznych spoločnostiach cez zvyšovanie základného imania. Ďalším prípadom bolo, že FNM mal privatizovaný majetok previesť na Slovenský pozemkový fond. Išlo o štátne poľnohospodárske podniky, na ktoré mala byť vypísaná verejná súťaž. FNM si však majetok ponechal a ponúkal ho priamym predajom. Zistili sme, že predajná cena bola o 80 - 90 percent nižšia ako znalecká.

Aká bola úloha tzv. bielych golierov pri tunelovaní Devín banky v konkurze a pôsobení gangu kyselinárov?
- V oboch prípadoch presne vidieť skĺbenie bielych golierov s násilím. V prípade Devín banky sa tunelovalo, neskôr vraždilo, aby sa odstránili nepohodlní svedkovia. Kyselinári sú zase unikátny prípad, tým, že obete prakticky zmizli. Dokázať zločin tu bolo obťažné. Predpokladám, že takéto praktiky okrem nás odhalili len v Belgicku.

Vo všeobecnosti, darí sa vašim ľuďom nazbierať dostatok dôkazových materiálov, aby obžalovaní boli skutočne aj odsúdení?
- Zatiaľ áno, sme už dosť ostrieľaní a rýchli na to, aby sme zabezpečili dôkazy, ktoré sú spoločne so znaleckými posudkami základom našej dôkaznej situácie.