08.01.2010, 14:40

List autodopravcov premiérovi

Vážený pán premiér.

Žiadame Vás o prijatie dňa 8.1.2010 o 10.00hod. v priestoroch úradu vlády.

S pozdravom zostávajú zástupcovia UNAS.

Ing. Jaroslav Poláček
Ing. Rudolf Paleš

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie Únia autodopravcov Slovenska (UNAS):

UNAS týmto preberá organizáciu dnešného protestu dopravcov, ktorí dnes, t.j. 07.01.2010 prišli spoločne a spontánne do Bratislavy prejaviť svoju občiansku nespokojnosť v súvislosti so zavedením elektronického výberu mýta za používanie spoplatnenej cestnej siete v SR v zmysle príslušnej legislatívy. Nakoľko do Bratislavy smerujú ďalší dopravcovia, aby podporili svojich kolegov, UNAS preberá túto aktivitu, a to ako garant ochrany oprávnených záujmov dopravcov, ktorí sú znepokojení nečinnosťou MDPT SR pri riešení vzniknutých problémov.

Žiadame týmto všetkých, ktorí podliehajú povinnosti platiť mýto v SR, ako aj všetkých tých, ktorých sa nový mýtny systém priamo alebo nepriamo dotkne, aby podporili našu snahu dokázať ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii, že nespokojných nie je len 0,2% dopravcov, ako to prezentoval pán minister dopravy na tlačovej konferencii, konanej dnes o 15.00 hod.

Ďakujeme za vyjadrenú podporu zo strany všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj rôznych združení a organizácií. Odmietame však spájanie nášho úsilia so súčasnými opozičnými politickými stranami, práve naopak, žiadame zástupcov celého politického spektra v Slovenskej republike, aby sa okamžite začali zaoberať vzniknutou situáciou. Náš protest sleduje jediný cieľ: poukázať na analytické, morálne a legislatívne zlyhania pri príprave mýtneho systému, v žiadnom prípade nesledujeme politické ciele.

Týmto verejne vyzývame predsedu vlády Slovenskej republiky pána Róberta Fica, aby začal konať a zaoberať sa požiadavkami dopravcov, ktoré sú už od 30. decembra verejne známe. Zároveň žiadame pána premiéra, aby nás zajtra, v piatok 8. 1. 2010 v dopoludňajších hodinách prijal v priestoroch Úradu vlády. Na Úrad vlády prídeme o 10 hod. a očakávame prijatie premiérom Slovenskej republiky. Situácia autodopravcov si už vyžaduje jeho priamy zásah.