07.11.2012, 11:17

Vypočítajte si svoj vianočný príspevok

Sociálna poisťovňa pripravila pre klientov pomôcku -- kalkulačku pre výpočet vianočného príspevku. Kalkulačka je prístupná cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk a jej použitie je veľmi jednoduché. Len do nej vpíšete sumu dôchodku alebo sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré poberáte a po kliknutí na Vypočítať vám kalkulačka ukáže výšku vianočného príspevku.

 

Kliknite na kalkulačku výpočtu vianočného príspevku

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok za kalendárny rok 2012 poberateľovi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ak spĺňa nasledovné podmienky:

  1. má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2012,

  2. má bydlisko na území Slovenskej republiky,

  3. suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov za mesiac december 2012 nepresiahne sumu 471,60 eur (sumu zodpovedajúcu 60 % priemernej mesačnej mzdy v SR podľa Štatistického úradu SR za kalendárny rok 2011).

Podľa sumy dôchodku alebo súčtu súm dôchodkov je výška vianočného príspevku v rozmedzí od 66,39 eur do 38,69 eur. 


 

  

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.