29.04.2008, 10:30

Švajčiarska obec Champagne nemôže používať svoj názov

Ochrana názvu značky je pre firmy dôležitý prvok v boji proti napodobňovateľom ich produktov. Z času na čas sa preto objaví aj paradoxný či bizarný prípad.

Ako rozoznáte pravé šampanské od nepravého? To skutočne originálne šampanské sa predáva pod názvom Champagne pomenovaného podľa francúzskej vinohradníckej oblasti. Tie ostatné sa predávajú väčšinou ako šumivé vína. Aj slovenskí výrobcovia preto museli svoje vína pomenovať odlišne. Champagne je totiž registrovaná obchodná známka a jej majitelia, francúzski producenti sú si hodnoty názvu Champagne vedomý, čo vidieť najmä v jej snahe chrániť exkluzivitu značky viacerými súdnymi zákazmi.


Majiteľ značky zachádza pri svojej ochrane až do úplných krajností. Na celú situáciu doplatili obyvatelia švajčiarskej dedinky "Champagne", kde sa už po stáročia pestuje hrozno za účelom výroby vína a šampanského. V dedine dokonca existuje malá pekáreň s názvom Champagne, na ktorú sa rozhodnutie o zákaze používania vzťahuje tiež. Obyvatelia obce sa sťažujú, že nemôžu používať vlastný názov. Rozhodli sa preto so svojím problémom informovať médiá. Zaujímavé na celej veci, že Švajčiari sa musia rozlúčiť s používaním názvu svojej obce na základe rozhodnutia francúzskeho súdu, kým v Spojených štátoch takéto reštrikcie neplatia a viacero výrobcov môže predávať svoje produkty pod názvom Champagne.


Podobná exkluzivita názvu pre komerčné účely je v Európe možná aj vďaka legislatíve EÚ. Tá v roku 1992 schválila sériu zákonov umožňujúcu ochranu názvov produktov podľa pôvodu, geografickej polohy či určitých tradičných výrobných postupov. Zákony sa uplatňujú najmä na nápoje a potraviny vyrábané a produkované v určitých výnimočných oblastiach vo výnimočnej kvalite, aby sa zabránilo parazitovaniu v ich mene. Práve vďaka týmto zákonom sú chránené aj slovenské tradičné produkty ako napr. oštiepok, víno Tokaj napokon po dohode s maďarskou stranou, či najnovší prírastok v podobe Skalického trdelníku.


Na druhej strane existujú určité pomenovania a názvy, ktoré napokon zľudoveli a vyjadrujú širšie pomenovanie produktu. Tie nie sú podľa zákona chránené. Coca-Cola či Pepsi-Cola so svojimi nápojmi vytvorili skupinu ostatných kolových nápojov či nápojov s príchuťou koly, čo je bežne používaný názov bez obmedzení pre ďalších výrobcov. Podobne argumentovali slovenskí výrobcovia proti uznaniu názvu Kofola ako chránenej obchodnej známky. Podľa nich Kofola predstavuje špecifickú a všeobecnú kategóriu kolového nápoja čo sa vzťahuje na viacerých výrobcov. Na súde neuspeli. Názvy svojich produktov boli nútení napokon pozmeniť, čo sa v mnohých prípadoch prejavilo v modifikácii pôvodného názvu.


Podobne na tom boli aj ďalšie československé značky, keď sa viacerí výrobcovia súdili o právo používať exkluzivitu zavedených značiek. Tak sa postupne na súdoch pretriasali spory vedené napr. aj o Vineu či Becherovku. V oboch prípadoch súdy potvrdili exkluzivitu pôvodným majiteľom. Zaujímavý prípad nastane aj vtedy, keď sa z názvu značky stane synonymum pre daný produkt. Na Slovensku sa napr. pre džínsy používa synonymum rifle podľa talianskej odevnej spoločnosti.


Pri ochrane názvu značky či pomenovania produktov sa občas vyskytnú aj bizarné situácie. Japonský výrobca Whisky, ktorý chcel profitovať z imidžu tradičných výrobcov v Škótsku či Írsku, obišiel zákony premenovaním malej japonskej dedinky na názov Scotland. Na fľaši whisky vyrobenej na tomto mieste môže byť preto udané "made in Scotland". Prekvapivo bola v tomto ročníku súťaže o najlepšiu Whisky zvolená práve tá pochádzajúca z Japonska.


Názov Budweiser rozdeľuje dvoch výrobcov piva už dlhé roky. O exkluzivitu značky sa súdi český a americký výrobca, preto sa napr. české pivo predáva v Spojených štátoch pod názvom "Czechweiser". Tak ako je v mysliach ľudí myš v asociácii spojená s mačkou, či chlieb s maslom je podľa ruského patentového úradu asociovaná s touto krajinou práve vodka. Aj tento argument preto Rusi používajú pri svojej snahe urobiť z vodky registrovanú ochrannú známku.


Ochrana značky a produktov sa pre mnohých výrobcov stala téma číslo jedna. S rozširujúcim sa plagiátorstvom či využívaním zavedeného mena sa dennodenne stretáva mnoho spoločností, ktoré chcú svoju značku niekedy chrániť až príliš reštriktívne. Potom sa objavujú aj také prípady, keď sa mobilný operátor súdi so spoločnosťami, ktoré vo svojich logách používajú magentu (ružová farba).