01.08.2007, 00:00

Čo prinášajú nové polikliniky

-- polikliniky budú fungovať na princípe zaregistrovaných klientov
-- polikliniky budú prepojené prostredníctvom informačného systému
-- zaregistrovaného klienta ošetria v prípade potreby v rámci celej siete
-- bežná starostlivosť má byť bezplatná
-- pacienti sa budú môcť objednať na presnú hodinu
Zdroj: HN