05.03.2009, 10:10

Katolícke noviny majú nového šéfredaktora

Novým šéfredaktorom týždenníka Katolícke noviny je od 1. marca 2009 nitriansky kňaz ThDr. Ivan Šulík, PhD. Vo funkcii ho potvrdil Výbor Spolku sv.Vojtecha, ktorý je vydavateľom Katolíckych novín.

Tlač, noviny, periodikum, správy, médiá. Snímka About.com
Zdroj: About.com
Ivan Šulík sa narodil 5. marca 1970. Pochádza z Púchova, kde mal v júni 1996 kňazskú vysviacku. V rokoch 1990-1991 sa pripravoval v diecéznom seminári sv. Gorazda v Nitre. Filozofické a teologické štúdiá neskôr absolvoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite a Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (CMBF UK) v Bratislave získal doktorát morálnej teológie.
     
Od roku 2000 Ivan Šulík pôsobí na Katedre morálnej teológie CMBF UK - Teologickom inštitúte v Nitre a od roku 2007 aj na Katedre náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdií spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom a od roku 2003 bol členom Výboru Spolku sv. Vojtecha.
     
Po odchode Mons. Mariána Gavendu z postu šéfredaktora Katolíckych novín v auguste 2008 vedenie redakcie tohto katolíckeho týždenníka dočasne prevzal riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Vendelín Pleva.
     
Katolícke noviny si v tomto roku pripomínajú 160. výročie svojho založenia. Hlavné podujatia k tomuto jubileu sa uskutočnia koncom mája.