16.10.2007, 17:31

Slovenská samostatnosť s českou poisťovňou podľa Maceka alebo samostatnosť nechceme... 3

Jedným z "otcov" slovenskej samostatnosti je nepochybne vtedajší podpredseda ODS Miroslav Macek. Máloktorý z českých politikov sa o zákulisí delenia federácie vyjadroval tak otvorene ako práve on.

Miroslav Macek: Bylo po bitvě, ještě než začala
Podpredseda ODS Miroslav Macek sa ako jeden z mála zúčastnených verejne a dosť obšírne vyjadril k priebehu delenia Česko-Slovenska (nasledujúci text pochádza z jeho vystúpenia na medzinárodnej konferencii v Prahe 27.-29. júna 1996):
"U krásného kulatého stolu, navrženého Ludwigem Miesem van der Rohem pro vilu rodiny Tugendhatovy se dle mého názoru odehrálo ještě před vlastním zahájením něco, co ovlivnilo další jednání natolik, že vedla relativně rychle a neúprosně k rozdělení státu.

Před začátkem vlastního jednání se totiž na přání V. Klause setkali v jiné místnosti pouze šéfové V. Klaus a V. Mečiar, zřejmě proto, aby se "očichali" a domluvili se na základní strategii. Plánovaných 5-10 minut se však protahovalo a tak jsem se zeptal, z důvodů spíše společenských než věcných, Michala Kováče, kterého jsem dobře znal ze společných jednání ve Federálním shromáždení, s čím na toto jednání přijíždějí.

Michal Kováč se rozzářil, vytáhl z aktovky slohu papírů a jal se upřímně a se zápalem vysvětlovat, že přijíždějí s oprášenou představou z roku 1968 - s Ekonomickým a obranným společenstvím. Několik doplňujících a pobízejících otázek stačilo k tomu, aby mně bylo jasné, že tato představa, kterou jsem později nazval v televizi "slovenskou samostatností s českou pojišťovnou", nemůže a nesmí být českou stranou přijata.

Po návratu V. Klause a V. Mečiara se ujal slova V. Klaus a jal se na úvod obecně líčit postup jednání, které by vedlo k oboustranně akceptovatelné formě federace. Po několika minutách jsem V. Klause přerušil s tím, že my jsme během čekání došli již mnohem dál a zopakoval jsem zásadní these Ekonomického a obranného společenství tak, jak nám před chvílí nadšeně presentoval M. Kováč: dvě vlády s tenučkou federální slupkou, společná měna s dvěma emisními bankami, dvě samostatné armády se společným obranným výborem, dvě koordinované zahraniční politiky, a.t.d.

Díval jsem se přitom na V. Mečiara a viděl, kterak bledne, popelaví a hroutí se do sebe. Miško Kováč v několika minutách na počátku jednání prozradil zamýšlený cílový stav, ke kterému se chtěl V. Mečiar co nejvíce přiblížit týdny mečiarovsky vedeného jednání, tedy jednání, při kterém je včerejší kompromis vydáván za dnešní základní stav, ze kterého se požadují další kompromisy.
Bylo po bitvě, ještě než začala. Nastal čas dohadovat se a sepisovat mírovou smlouvu.

Dostal se mi tehdy m.j. do rukou již připravený text smlouvy o společné obraně mezi Českou a Slovenskou republikou a i když slovenská strana nikdy nepřiznala jeho autenticitu, v ničem se neodlišuje od toho, co nám tehdy na počátku jednání prozradil M. Kováč.

Zde je pro ilustraci, co mělo znamenat Ekonomické a obranné společenství, několik článků z této smlouvy.
Článek 6
Smluvní strany vytvářejí společné otevřené vojensko-politické obranné společenství, jehož úlohou je zabezpečení společné obrany obou smluvních stran. Jeho činnost se řídí společnou obrannou doktrinou.
Článek 8
Smluvní strany vytvářejí tímto Radu obranného společenství, ve které bude zastoupena každá ze stran a která bude projednávat veškeré otázky, týkající se vykonávání této smlouvy. Rada bude organizovaná tak, aby se kdykoliv mohla rychle sejít. Rada vytvoří pomocné orgány, které uzná za nutné, hlavne ihned zřídí Obranný výbor.
Článek 9
Obranný výbor zvláště vypracovává strategickou koncepci společného použití ozbrojených sil smluvních stran, navrhuje Radě obranného společenství doporučení na výstavbu a přípravu ozbrojených sil, koordinuje unifikaci zbraní a zbraňových systémů a v nevyhnutelné míře též přípravu velitelských a odborných orgánů, na základě schválení rady obranného společenství vykonává kontrolu výcviku předurčených sil, doporučuje Radě obranného společenství další opatření nutná k uskutečnění této smlouvy.
Článek 10
K zabezpečení územní celistvosti, politické nezávislosti a bezpečnosti v případě ohrožení vyčlení smluvní strany společné (předurčené) ozbrojené síly s potřebným zabezpečeným a vyčleněným orgánem velení.
Rozsah vyčleněných sil stanoví Rada obranného společenství na základě konkrétní situace a rozhodne i o jejich použití.
Společným silám velí velitel, který na daném území smluvních stran řídí vojenské operace. Náklady spojené s činností Rady obranného společenství a Výboru obranného společenství a jiných společných orgánů vytvořených k realizaci této smlouvy budou hradit smluvní strany stejným dílem."

Na tomto mieste a v tomto čase už len odcitujem slová M. Macka päť rokov po týchto rokovaniach, ako ich uviedla Mladá fronta DNES: "Bol som veľkým bojovníkom za rozdelenie Československa. Už po prvom rokovaní mi bolo jasné, že ten štát treba rozdeliť. Išlo len o to, či to pôjde ústavne alebo neústavne a ako rýchlo. Neustále sa vyčkávalo, neustále sme sa snažili hľadať nejaké čisté ústavné riešenie."
Ďalšie rokovanie ODS a HZDS sa konalo už o dva dni v Prahe.
A rád by som tiež upozornil na to, že Macekove slová jemne korigujú slová vtedajšieho podpredsedu HZDS Michala Kováča o jeho predvolebnom utajovanom stretnutí

90% zľava na predplatné

Získajte neobmedzený prístup k objektívnemu a nestrannému obsahu teraz len za 0,9 € na mesiac.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.