Štátny rozpočet na rok 2008 nie je zameraný na výsledky a dáva peniaze na projekty, ktorých ciele sú "nekonkrétne, vágne a nemerateľné". Vo svojej analýze to konštatuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy -- Ineko. Inštitút okrem iného vyčíta, že vláda podporuje inštitúcie a jednotlivcov bez toho, aby sa podpora odôvodnila a zmerala sa jej užitočnosť. Rozpočet sa nepáči ani Združeniu podnikateľov Slovenska. To mu vytýka aj pomalé znižovanie schodku vzhľadom na rýchly hospodársky rast. Štátny tajomník ministerstva financií František Palko priznáva, že súčasný stav nie je ideálny.