16.07.2008, 00:00

Ringier a Zoznam sa bijú o Bleskovky.sk

Spor, ktorý rozprúdili pred niekoľkými týždňami mediálny dom Ringier a spoločnosť Zoznam s.r.o. vstupuje do ďalšieho dejstva. Predmetom konfliktu je internetová adresa (doména) a značka Bleskovky.sk, na ktorú si nárokujú oba subjekty. Pre zachovanie objektivity uvádzame plné znenie tlačových správ, tak ako nám ich doručili do redakcie zástupcovia oboch strán.

Zoznam TS:  Bleskovky hľadajte na novej adrese www.topky.sk

[[{"type":"hn-image","fid":"49789","attributes":{"class":"left","width":"300","height":"459"}}]](BRATISLAVA, 15. júl 2008) – Bleskovky z diania v slovenskom  showbiznise, aktuálne spravodajstvo, pravidelné online rozhovory so slovenskými osobnosťami, video obsah, ako aj živé prenosy z atraktívnych podujatí nájdu oddnes čitatelia na novej adrese www.topky.sk. Na tejto adrese je dočasne k dispozícii celý obsah obľúbeného spravodajského magazínu Bleskovky, ktorý doteraz sídlil na doméne bleskovky.sk.

Touto zmenou spoločnosť Zoznam, s.r.o., dcérska spoločnosť Slovak Telekomu, a.s., vyhovie rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava V, ktoré bolo doručené do Zoznamu v piatok 11. júla 2008 v neskorých popoludňajších hodinách. Súd vydal na základe aktivít spoločnosti RINGIER, a.s. rozhodnutie, ktorým Zoznamu uložil povinnosť zdržať sa prevádzkovania internetovej stránky pod názvom www.bleskovky.sk. Dnes, 15.júla 2008 bolo externou právnou kanceláriou spoločnosti Zoznam, s.r.o. podané odvolanie voči vydanému Uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia z dôvodu nesplnenia základných podmienok pre jeho vydanie. Ďalšie užívanie a nakladanie s doménou bleskovky.sk bude predmetom súdneho konania.

Zmena adresy najčítanejšieho bulvárneho spravodajstva na www.topky.sk nebude mať vplyv na kvalitu obsahu, ktorý už niekoľko týždňov tvorí nový redakčný tím pod vedením šéfredaktora spravodajstva a športu Igora Rabatina a šéfredaktora Prominentov Martina Janáčka.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je jediným akcionárom spoločnosti Zoznam, s.r.o., ktorá ponúka viac ako 40 on-line produktov, vrátane spravodajského servera Bleskovky.Ringier TS:  Súd zakázal Zoznamu používať Bleskovky


[[{"type":"hn-image","fid":"49790","attributes":{"class":"left","width":"300","height":"482"}}]]Zoznam nesmie ďalej používať doménu Bleskovky.sk a ani s ňou žiadnym spôsobom nakladať. Platí to nielen pre internetovú stránku, ale aj e-mailové kontá pôvodnej redakcie, ktoré Zoznam zneužíva na komunikáciu s čitateľmi Bleskoviek. V predbežnom opatrení to Zoznamu nariadil Okresný súd Bratislava V a rozhodnutie platí dovtedy, kým sa nerozhodne v spore medzi Ringierom a Zoznamom. Rozhodol tak 4. júla 2008 na návrh vydavateľstva Ringier Slovakia a predbežné opatrenie je vykonateľné dňom doručenia.

Spoločnosť Zoznam však predbežné opatrenie nerešpektuje a ignoruje tak súdny verdikt. Hoci súd zakázal Zoznamu akýmkoľvek spôsobom používať doménu bleskovky.sk, Zoznam ju napriek tomu používa, a to na presmerovanie na stránku, ktorá je výrazným spôsobom označená názvom BLESKOVKY a kde sa nachádza pôvodný obsah bleskovky.sk. Účelom konania spoločnosti ZOZNAM, s.r.o. je celkom jednoznačne zmarenie účelu nariadeného predbežného opatrenia. Zoznam tak len opätovne dokazuje, že nie je ochotný a zrejme ani schopný dodržiavať nielen zmluvne dohodnuté pravidlá, ale ani povinnosti uložené rozhodnutím súdu. Potvrdzuje sa tak názor spoločnosti Ringier prezentovaný už od počiatku kauzy, že ZOZNAM konal a koná nerozvážne a protiprávne.

Spoločnosť  Zoznam 29. apríla 2008 svojvoľne a neoprávnene ukončila spoluprácu s vydavateľstvom Ringier Slovakia na dovtedy najúspešnejšom bulvárnom portáli Bleskovky.sk. Po doručení právne neúčinného dokumentu s názvom „Odstúpenie od zmluvy“ Zoznam jednostranne odoprel pôvodnej redakcii Bleskoviek prístup do administračného rozhrania a zrušil jej aj prístup k e-mailom. Projekt Bleskovky začal prevádzkovať sám, pričom nereagoval na početné upozornenia vydavateľstva Ringier, že postupuje protiprávne.

Najväčší slovenský vydavateľský dom Ringier Slovakia pripravil sériu právnych opatrení s cieľom ochrániť svoje investície, know-how a hodnotu značky, ktorú spoločne so Zoznamom niekoľko rokov budoval. Súdne si uplatňuje nárok na náhradu všetkých škôd, ktoré Zoznam svojím konaním spôsobil.