15.04.2008, 10:32

Erby slovenských miest nahrádzajú logá

Slovenské mestá postupne investujú do tvorby vizuálnej identity, od ktorej si sľubujú efektívnejšiu komunikáciu a propagáciu. Erby chcú využívať už len pri slávnostných príležitostiach.

Príjmy z turizmu sú pre krajiny veľkým lákadlom a najmä v dnešnej dobe globalizácie a stierania hraníc a zvyšovania konkurencie musia krajiny o turistov súperiť viac ako nikdy predtým. Mnoho krajín preto investuje do propagácie značné finančné prostriedky, avšak aj na úrovni miest a obcí existuje tvrdý konkurenčný boj.

Erby, logá slovenských miest
Svetové metropoly začali s marketingom ako prvé, postupne nasledované tými menšími. Kampaň „I love New York“ z roku 1977 pretrvala do dnes v podobe známeho loga so srdcom a stala sa napevno súčasťou „veľkého jablka“. S rozvojom marketingových aktivít nastala potreba prezentovať mesto ako produkt, preto sa viaceré z nich začali pohrávať s myšlienkou vlastnej korporátnej identity, ktorou by sa mohli jednoducho a efektívne od ostaných miest odlíšiť a zároveň podporiť vlastnú identitu. Klasické, historické mestské erby však na tento účel neboli vhodné, preto mestá prišli s myšlienkou najviditeľnejšieho prvku CI, logom.

Kým logá používajú mestá pri komerčných aktivitách a propagácii, erby využijú pri slávnostných udalostiach a pod. Jedinečné logo dnes používa mnoho svetových metropol a ich počet sa neustále rozrastá. V roku 2002 sa jednotný mestský vizuálny štýl rozhodlo vytvoriť hlavné mesto Českej republiky a o dva roky neskôr sa rozhodla novú identitu realizovať aj Bratislava.

„Logo patrí historicky k najmladším symbolom Bratislavy. Reprezentuje mesto prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti tvorby korporátnej identity mesta. Porota ocenila víťazný návrh Martina Žilinského predovšetkým pre vydarené zjednodušenie hradu ako najvýraznejšieho symbolu Bratislavy.“ informuje o logu internetová stránka bratislavského magistrátu. Po prvotnom rozpačitom prijatí víťazného návrhu treba povedať, že logo sa postupne osvedčilo a mesto dokázalo ciele realizovať aj v praxi.

Metropola východného Slovenska, mesto Košice v tvorbe novej identity taktiež nezaostáva a minulý rok vzišlo z verejnej súťaže logo so sloganom „Mesto, ktoré to vie“. Logo zobrazuje šošovkovitý tvar historického jadra mesta s jeho dvoma architektonickými dominantami - gotickým Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom. "Mesto doteraz logo nemalo, malo len symboly vyjadrujúce historickú kontinuitu mesta, a to erb a vlajku, ktorých používanie upravuje striktne štatút mesta," povedal pre agentúru TASR primátor Košíc, František Knapík.

Od roku 2005 má svoje vlastné logo aj mesto Trenčín. Zložené je z typografickej a obrazovej zložky. Typografickú tvorí červený nápis Trenčín, obrazová tvorí ležatá osmička otvorená na koncoch. Modrá farba je vlna rieky, žltá vlna prezentuje krajinu a mestskú štruktúru, na nej je abstraktný červený štvorec predstavujúci hrad. Prienik oboch vĺn je zelený štvorec predstavujúci Ostrov, park a lesopark Brezina. „Logo vystihuje imidž Trenčína ako OTVORENÉHO MESTA - rozvíjajúceho sa centra Považia, ktoré stavia na odkaze tradícií a zdravého lokálpatriotizmu, no zároveň je otvorené reformám a dynamickým zmenám, ktoré prináša budúcnosť.“ nájdeme na internetovej stránke mesta Trenčín. Logo mesto využíva v rámci vizuálnej komunikácie s partnermi a investormi. Erb chce mesto využívať už len pri slávnostných príležitostiach.

Koncom minulého roka predstavilo novú identitu aj mesto Liptovský Mikuláš. Logo tvorí symbol darčeku tvorení ďalšími malými štyrmi. Každý zo štyroch prvkov je odlíšený inou farbou. Tmavomodrá predstavuje hory, svetlomodrá vodu, zelená prírodu a svetlohnedá spojenie histórie s tradíciami. Zároveň má logo symbolizovať mikulášsku štedrosť k občanom mesta. Mesto zároveň s logom predstavilo aj slogan „Liptovský Mikuláš – Mesto pre všetkých“.

Pezinok – mesto vína. Aj tak by sa dala charakterizovať symbolika loga, ktoré od minulého roka používa práve toto mesto. „Logo by malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl mesta.“ uvádza internetová stránka mesta. Logotyp zobrazuje štylizované písmeno P a štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinárstva a vinohradníctva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát.

Mesto Skalica predstavilo korporátnu identitu na veľtrhu ITF Slovakiatour v roku 2006. „Logotyp vychádza z odkazu pôvodného erbu, cituje ho, no zároveň ho transformuje do novej kvality a všeobecnej aplikovateľnosti. Grafická časť logotypu ukrývajúca v inotaji typický dvojkríž je doplnená názvom a sloganom: „slobodné kráľovské mesto“. Spolu tvoria komplexný celok, ktorý napĺňa požiadavku zachovať tradície, no zároveň byť moderný.“ ozrejmuje symboliku loga internetová stránka mesta.

V súčasnosti prebieha anonymná verejná súťaž na návrh loga pre Záhorskú Bystricu. Termín prijatia prác je do 30.4.2008.
Aj keď na Slovensku realizovalo novú identitu len pár miest, môžeme predpokladať, že mnoho ostatných bude kopírovať súčasné trendy napr. aj z Českej republiky, kde sa s novými logami doslova roztrhlo vrece. Častokrát je však dôležitá kvalita celkovej realizácie, keďže budovať nový imidž mesta je dlhodobá záležitosť a tá sa so zlým logom buduje len veľmi ťažko.