Hladové doliny, tak ako o nich hovorili politici a niektorí ekonómovia koncom 90. rokov, nevznikli. Na strednom Považí, v Martine či na Orave sa usadili zahraniční investori a dnes patria k najbohatším slovenským regiónom. Nezamestnanosť tu kolíše od šiestich do jedenástich percent, čo je pod celoslovenským priemerom.
Po vlne bankrotov tamojšie závody nezostali opustené. Kde neprišli noví investori, vznikajú priemyselné parky. Napríklad v Istebnom postupne likvidujú starý metalurgický závod OFZ a voľnú plochu firma ponúkla vládnej investičnej agentúre SARIO pre priemyselnú zónu. Agentúra potvrdila, že poldruhahektárová plocha je v databáze a je k dispozícii potenciálnym investorom.
Zdá sa, že o osude týchto regiónov rozhodla tradícia -- investori prichádzajú do odvetví typických pre tieto mestá. Na Považí, Kysuciach a v Martine sa usadili strojárske firmy, na Oravu zas prišli elektrotechnické firmy a nadviazali tam na dlhoročnú výrobu televízorov.
"Jedným z dôvodov, prečo sa silná medzinárodná firma rozhodla pre Slovensko, je to, že sme už mali skúsenosti s výrobou vlastných televízorov, máme moderné zariadenia a skúsený personál," tvrdí Jozef Sitek, generálny riaditeľ firmy OVP Orava, ktorá do regiónu pritiahla taiwanský podnik TECO Electric & Machinery.