25.10.2006, 15:00

Soudci chtějí vysvětlení po BIS

Zpráva BIS tvrdí, že česká justice je zasažena korupcí.

Zástupci stavovských organizací soudců i státních zástupců žádají ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiřího Langa, aby vysvětlil a upřesnil tvrzení obsažená ve výroční zprávě BIS za rok 2005, jež hovoří o korupci v české justici. Prezident soudcovské unie Jaromír Jirsa dokonce zaslal Langovi otevřený dopis, v němž žádá, aby BIS jasně informovala o svých podezřeních veřejnost. Svou výroční zprávu za loňský rok vydala kontrarozvědka v úterý na internetu.


Mluvčí služby Jan Šubert v rozhovoru pro ČTK uvedl, že BIS předává podrobnou a přesnou výroční zprávu s konkrétními informacemi prezidentu republiky a vládě, nikomu jinému. "My to ani nemůžeme ze zákona udělat a předat utajované informace soudcům či státním zástupcům," podotkl Šubert.


"V součinnosti s orgány činnými v trestním řízení BIS potvrdila pokračující pronikání organizovaného zločinu do justice," konstatuje materiál BIS. "Zejména u okresních soudů dochází prostřednictvím finančních úplat soudcům k udělování neoprávněných výhod vězňům, popřípadě dalším klientům", uvádí se dále ve výroční zprávě.


Do korupčního jednání jsou prý zapojeni i někteří advokáti a státní zástupci a česká justice je podle materiálu BIS stále častěji předmětem zájmu organizovaného zločinu.


"Zpráva obsahuje velmi obecná a zároveň závažná tvrzení o stavu české justice. Ta mohou u veřejnosti vzbudit dojem, že do justice prorůstá organizovaný zločin systémově a dlouhodobě. Tvrzení jsou natolik závažná, že zpochybňují práci všech 3000 českých soudců, výrazně ovlivňují veřejné mínění a dotýkají se základu právního státu," napsal v dopise Langovi prezident soudcovské unie Jirsa.


Žádá po šéfovi BIS, aby tvrzení z výroční zprávy upřesnil a v případě, že se nejedná o systémový problém justice, aby tedy veřejnost dostala od kontrarozvědky náležité vysvětlení.