28.12.2006, 15:20

Nezdaniteľná časť základu dane sa od januára zvýši

Ročná nezdaniteľná časť základu dane sa pre väčšinu daňovníkov od januára zvýši z 90 816 Sk na 95 616 Sk. V prípade zamestnanca tak nezdaniteľná časť základu dane pri mesačnej mzde v budúcom roku vzrastie o 400 Sk.

Ročná nezdaniteľná časť základu dane sa pre väčšinu daňovníkov od januára zvýši z 90 816 Sk na 95 616 Sk. V prípade zamestnanca tak nezdaniteľná časť základu dane pri mesačnej mzde v budúcom roku vzrastie o 400 Sk. V tomto roku predstavuje mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 7 568 Sk, v roku 2007 to bude 7 968 Sk.
Nezdaniteľná časť základu dane tvorí v kalendárnom roku podľa zákona o dani z príjmov 19,2-násobok aktuálnej sumy životného minima, pričom sa táto suma upravuje vždy k 1. januáru a platí do konca kalendárneho roka. Keďže sa životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu od júla 2006 zvýšilo zo 4 730 Sk na 4 980 Sk, od januára 2007 tiež vzrastie nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb.
Od začiatku budúceho roka sa budú viac zdaňovať osoby s nadštandardnými príjmami. Za nadštandardný príjem sa pritom bude v budúcom roku považovať hrubá mzda vo výške približne 47 600 Sk mesačne. Od tejto sumy budú zamestnanci postupne prichádzať o nezdaniteľnú časť základu dane. Nárok na celú nezdaniteľnú sumu stratia zamestnanci, ktorí v hrubom mesačne zarábajú viac ako 80 tis. Sk. Za mesiac by tak mali na dani z príjmov zaplatiť približne o 1,5 tis. Sk viac. Živnostníkov postihne vyššie zdaňovanie v prípade, ak ich ročný základ dane presiahne približne pol milióna Sk.