26.05.2007, 19:51

Manažéri a špecialisti si žijú lepšie

Manažéri, konzultanti či špecialisti... - tak to sú ľudia, ktorí sa neboja zarábať a venovať sa svojej kariére naplno.

Manažér sa neodlišuje len tým, že ho platia lepšie ako bežného zamestnanca. Potrebuje veľa vedieť, aby sa dokázal rozhodovať. Vedomosti získava štúdiom a vzdelávaním, ale i životnými skúsenosťami a praxou. Na to treba čas, a čas je to najcennejšie -- preto sa za to platí. V manažérovi by mali byť skĺbené dve dôležité vlastnosti, a to emocionálna inteligencia a cieľavedomý ťah na bránku. Pokiaľ ich manažér má , niet pochýb, že časom dosiahne očakávaný úspech.

Mzdy top manažérov bývajú zväčša tajomstvom a spoločnosti, ani sami manažéri o nich nechcú hovoriť. Je to pochopiteľné v situácii, keď sa spoločnosť len ťažko vyrovnáva s tým, že nie všetci sme rovnakí a rovnako už ani nezarábame. Napriek tomu však z viacerých prieskumov niektorých personálno-poradenských spoločností i z dôverných údajov presakujú informácie, že ich platy sa pohybujú v rozpätí od zhruba osemdesiattisíc až po niekoľko stotisíc korún mesačne. Najlepšie platení sú tí, ktorých je na trhu práce málo. Dôležitá je i brandža, v ktorej firma pôsobí. Tu môžu byť v platoch veľké rozdiely.

Odborníci v oblasti IT a telekomunikácií zarábajú v podstate najviac zo všetkých odvetí na slovenskom trhu. Zahanbiť sa nedá ani farmaceutický priemysel, ktorý yaostáva iba minimálnymi rozdielmi. A na oppredných miestach sa neustále drží poisťovníctvo s bankovníctvom.

O platoch sa v slušnej spoločnosti nehovorí. Niektoré firmy zakotvili mzdovú diskrétnosť do interných predpisov. Avšak takmer každý má tendenciu nadhodnocovať vlastné nasadenie nad výkony kolegov. O výšku príjmu ostatných sa viac zaujímajú ľudia na nižších pozíciách a tí, ktorí nie sú v práci z rôznych dôvodov spokojní, prípadne stále nemôžu nájsť vhodné uplatnenie. Často sa stáva, že vo väčšine firiem pracujú na rovnakej pozícii rôzne ohodnotení a schopní ľudia. Tí schopnejší sa stávajú vodcami tímov. Podieľajú sa na vytváraní stratégií, no a tí menej ohodnotení často sabotujú vodcovskú úlohu svojich lepšie platených kolegov. Atmosféra na pracovisku sa dá upokojiť tak, že sa zavedie systém odmeňovania, ktorý bude transparentný. Napríklad tak, že základné platy pre kategórie zamestnancov sú rovnaké a variabilná zložka mzdy závisí od výkonu. Zamestnancov to môže motivovať.

Smutný však je nedostatok špecialistov v jednotlivých odvetiach. Prieskum, ktorý spoločnosť Manpower Professional urobila v 26 krajinách na vzorke takmer 32-tisíc zamestnávateľov ukázal, že nedostatok špecialistov núti až štvrtinu firiem platiť vyššie mzdy za dlhodobé pozície vyžadujúce odbornú kvalifikáciu. Až 29 percent firiem v prieskume uviedlo, že by v posledných šiestich mesiacoch zamestnali viac kvalifikovaných odborníkov, keby boli k dispozícii. A aké sú platy na jednotlivých stupňoch riadenia v jednotlivých odvetiach?Ako vidieť v tabuľke, platy sa na jednotlivých stupňoch riadenia podstatne líšia. Na prvých miestach sa stále drží peňažné mzdové ohodnotenie finančníctva, obchodu a nehnuteľností. Naopak, poľnohospodárstvo, či zdravotníctvo na tom , čo sa týka finančného ohodnotenia, až tak dobre nie sú. Zlatý stred zastáva priemyselná výroba, doprava, či stavebníctvo a hoteliérstvo. Jednoznačne je však vidieť, že sa "vyplatí" medzinárodné a zahraničné vlastníctvo, ktoré si finančne ohodnocuje jednotlivé stupne riadenia najviac v porovnaní s družstevným.

Zdroj: www.eprofit.sk