05.12.2006, 13:00

Dôvera ekonómov v prijatie eura v roku 2009 vzrástla

Dôvera odborníkov v prijatie eura v cieľovom termíne 1. januára 2009 sa v novembri zvýšila. V prieskumu medzi 22 ekonómmi a analytikmi si 16 myslí, že vláda dodrží termín a 6 zastáva názor, že sa termín dodržať nepodarí.

Dôvera odborníkov v prijatie eura v cieľovom termíne 1. januára 2009 sa v novembri zvýšila. Ako vyplýva z prieskumu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Klubu ekonomických analytikov (KEA), podpísal sa pod to najmä rýchly rast hrubého domáceho produktu (HDP), posilňovanie koruny, pokles cien ropy a nižšie úpravy regulovaných cien. "Kým v októbri odhadovali oslovení odborníci pravdepodobnosť prijatia eura v priemere na 56 %, v novembri sa ich odhady zvýšili na 64 %," uvádza analytik INEKO Peter Goliaš.
Prieskumu sa v novembri zúčastnilo 22 ekonómov a analytikov, z ktorých si 16 myslí, že vláda dodrží stanovený termín a 6 z nich zastáva názor, že sa termín 1. januára 2009 dodržať nepodarí. "Oproti októbru je to výrazný posun, keďže vtedy dali z dvadsiatich respondentov kladnú odpoveď jedenásti a zápornú deviati," konštatoval Goliaš. Šance na euro pritom stúpli najmä vďaka zlepšeniu očakávaní inflácie. Kým v októbri bol medzi oslovenými analytikmi odhad dvanásťmesačnej priemernej inflácie ku koncu marca 2008 v priemere 2,8 %, v novembri tento odhad klesol na 2,5 %. Odhad deficitu verejných financií pritom zostal nezmenený na úrovni 3 % HDP.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu INEKO a KEA, analytici napriek vyššiemu optimizmu stále upozorňujú na riziká plnenia Maastrichtských kritérií. "Ide jednak o možnosť prekročenia 3-percentnej hranice schodku verejných financií v dôsledku očakávaní verejnosti plniť dané sľuby, jednak o inflačné tlaky spôsobené vyšším míňaním vlády, ktoré umožňuje zrýchlený rast HDP," dodal Goliaš. Slovensko môže mať podľa ekonómov tiež problém dokázať udržateľnosť plnenia kritérií, čo znamená schopnosť plniť ich aj po prípadnom vstupe do eurozóny.