05.12.2006, 15:31

Vážny podá trestné oznámenie ohľadom vagónov

Trestné oznámenie vo veci nevýhodného predaja vagónov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. by mal minister dopravy Ľubomír Vážny podať tento týždeň.

Trestné oznámenie vo veci nevýhodného predaja vagónov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) by mal minister dopravy Ľubomír Vážny podať tento týždeň. Potvrdil to on sám s tým, že pôjde o trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. O zistenom stave v spoločnosti informoval minister minulý týždeň aj vládu, ktorá oznámenie ministra o zámere podať trestného oznámenia schválila.
Podľa ministra existuje podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Konkrétne ide o nevýhodný predaj 886 vagónov. Podľa obchodných podmienok malo ísť o predaj vyradených vozňov, resp. vozňov, určených už len na rozobratie do šrotu. "V kúpnej zmluve to však uvedené nebolo. Máme indície, že išlo aj o vozne, ktoré boli ďalej posunuté na prevádzku inému subjektu, ktorý na tomto obchode profitoval," objasnil šéf rezortu dopravy minulý týždeň. Spomínaných 886 vagónov kúpila podľa Vážneho spoločnosť Prema trade, s.r.o., Trnava za 105 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty (DPH), hoci pôvodne táto firma ponúkla len 70 mil. Sk bez DPH.
Minimálna cena na odpredaj bola podľa obchodných podmienok stanovená na 102 mil. Sk bez DPH. "Túto podmienku pôvodne splnila len jediná firma, a tá ponúkla 103 mil. Sk bez DPH. Na základe dosť pofidérnych dôvodov bola táto firma, ktorá ponúkla jedinú vyhovujúcu cenu, z predaja vylúčená," povedal minister. Zmluvu o predaji vagónov firma ZSSK Cargo nakoniec uzatvorila so spoločnosťou Prema trade, s.r.o., hoci táto spoločnosť pôvodne ponúkla až tretiu najvyššiu cenu. "Nebol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní a nebolo vyhotovené žiadne základné ponukové konanie," dodal minulý týždeň Vážny.