13.06.2007, 07:01

Ženy trávia na internete viac času ako muži

Podľa výsledkov návštevnosti slovenských internetových serverov, ktorú zrealizovala spoločnosť Mediaresearch sa zistilo, že nežnejšie pohlavie trávi na internete viac času, než mužské.Aký je priemerne strávený čas na internete mužmi a aký ženami?

Grafy, ktoré sú zobrazené nižšie prezrádzajú, aké je percentuálne zastúpenie mužov a žien, aký je priemerný čas, ktorý strávia na jednom z meraných serverov a aký je priemerný počet zobrazení na jedného užívateľa. Z celkového počtu návštevníkov je síce žien menej, a to 47,57% oproti 52,43 % mužov, ale v priemernom počte zobrazení (957,86 vs 867,47) a priemernom strávenom čase (10:21:34 vs 9:37:47) sú na tom ženy lepšie.

Zdroj: AIMmonitor - AIM -- Mediaresearch & Gemius, Apríl 2007Aké výsledky priniesli aprílové dáta AIMmonitor?

Dole uvedená tabuľka obsahuje aprílový prehľad návštevnosti celého slovenského internetu meraného v rámci AIMmonitoru a jeho jednotlivých účastníckych serverov, v niekoľkých základných ukazovateľoch. Podľa nameraných dát AIMmonitor navštívilo v apríli aspoň raz niektorý (alebo viac) z meraných serverov 1 616 741 reálnych užívateľov zo Slovenska (RU), z celkového počtu 1 757 327 užívateľov, ktorí v apríli aspoň raz navštívili slovenský internet.LEGENDA:

RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM)

Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné stanoviť mesačný Reach CELKOM

ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) (averagetime spent relatívne)

Návštevy - počet návštev

Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevyZdroj: Tlačová správa Mediaresearch