22.09.2004, 00:00

Fitch Ratings zvýšila hodnotenie Slovenska

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila včera rating dlhodobých záväzkov Slovenskej republiky v zahraničnej mene o jeden stupeň na A-. Rating dlhodobých záväzkov SR v domácej mene z A na A+ a potvrdila rating krátkodobých záväzkov na úrovni F2. Agentúra Fitch zároveň zrevidovala výhľad ratingu na stabilný.

"Odvážny fiškálny program slovenskej vlády priniesol úrodu a Slovensko sa čoraz viac približuje k splneniu maastrichských kritérií v oblasti fiškálneho deficitu na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2007 tak, aby prijalo euro v roku 2009. Dôveryhodnosť fiškálnych plánov krajiny vyčnieva z regiónu," uviedol David Heslam z agentúry Fitch. Krajina má podľa agentúry Fitch v súčasnosti jedno z najatraktívnejších podnikateľských prostredí v regióne, ktoré vytvára podmienky podporujúce pokračujúci silný ekonomický rast.
"Už druhá zmena ratingu v tomto roku zohľadňuje názor ratingovej agentúry na pozitívne štrukturálne a fiškálne reformy, ktorých výsledkom bolo zlepšenie makroekonomických fundamentov ekonomiky, zvýšenie flexibility na trhu práce, zníženie daní a zjednodušenie procesov pri zakladaní podnikov," nazdáva sa analytik Ľudovej banky Mário Blaščák.
Zvýšenie ratingu Slovenska zo strany Fitch Ratings znamená, že Slovensko dosiahlo v hodnotení touto agentúrou rovnaké hodnotenie ako Česká republika a Maďarsko (a vyššie hodnotenie ako Poľsko). Vzhľadom na rating okolitých krajín v domácej mene a ratingový výhľad však Slovensko momentálne zaznamenáva najvyššie ratingové hodnotenie v očiach tejto agentúry v regióne. "Ratingové hodnotenie Fitch Ratings poukazuje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom reformných opatrení, a tak pravdepodobne zohľadňuje aj nedávne hodnotenie Svetovej banky, ktorá udelila Slovensku titul Najreformnejšej krajiny sveta," povedal Blaščák.
Fitch však upozorňuje na pretrvávajúce politické riziká spočívajúce v menšinovej vláde. Aj keď sa dá očakávať zvýšenie výdavkov spojených s voľbami v roku 2006, silný rast HDP a značné príjmy by mali podľa Fitch poskytnúť priestor na manévrovanie.