Čierne mleté korenie, dovážané na Slovensko firmou Johann Kotányi, je kontaminované salmonelou. Zistila to Štátna veterinárna a potravinová správa ŠVPS SR podobne ako pred dvoma týždňami české orgány potravinového dozoru na svojom domácom trhu. Konkrétne ide o výrobok Korenie čierne mleté, balené v alumíniových vrecúškach s hmotnosťou 20 g s dátumom výroby 8. novembra 2001 a dátum najneskoršej spotreby 8. novembra 2004. (TASR)

Na pôde Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni bolo v týchto dňoch prezentované zriadenie Centra jadrovej bezpečnosti pre krajiny strednej a východnej Európy v Bratislave. Zriadenie centra na Slovensku je aktívnym krokom stredoeurópskeho regiónu k Európskej únii. (TASR)