- 1998/1999 rozhodlo Ministerstvo školstva SR o príprave novej koncepcie maturitnej skúšky
- od roku 1999 začal monitor maturitných predmetov na stredných školách
- 2003/2004 sa konala generálna skúška novej koncepcie maturitnej skúšky
- 15. september 2004 - nadobudla účinnosť Vyhláška ministerstva školstva o ukončovaní štúdia na stredných školách
- október 2004 - niekoľko stoviek stredoškolákov protestovalo pred budovou ministerstva školstva proti novej koncepcii maturitnej skúšky
- december 2004 - Petičný výbor proti novej maturite začal zbierať podpisy pod petíciu
- február 2005 - Petičný výbor proti novej maturite vyzbieral viac ako 7- tisíc podpisov a petíciu odovzdal ministrovi školstva Martinovi Froncovi (Ten zástupcom petičného výboru ústami svojej hovorkyne Moniky Murovej odkázal: Akékoľvek zmeny dva mesiace pred maturitami by spôsobili chaos v realizácii a zneistili študentov.)
- 17. marca opoziční poslanci (Smer, ĽS-HZDS) podali na Ústavný súd SR podanie proti retroaktivite vyhlášky
- 26. marca Ústavný súd SR zamietol podanie opozičných poslancov
Zdroj: hn