09.01.2017, 00:00

Integritu sudcov hodnotíme menej ako zahraničie

Regulačné pravidlá máme rovnaké ako inde vo svete. Uplatňujeme ich však v menšej miere.

To, čo politikom, aspoň navonok, pomáha, im v ďalšej kariére škodí. Minulý týždeň dostala Súdna rada vysvetlenie, prečo Všeobecný súd Európskej únie odmietol prijať do svojich radov bývalého predsedu strany Sieť Radoslava Procházku. Jedným z dôvodov bola aj obava o integritu neúspešného kandidáta na prezidenta i premiéra. Integritu však musia mať aj domáci sudcovia.

Nespochybniteľné správanie
Slovensko je jednou z krajín, ktoré rešpektujú takzvané Bangalórske zásady, teda medzinárodné pravidlá o integrite sudcov. „Podľa nich je integrita základným predpokladom výkonu funkcie sudcu. Zaväzuje sudcu správať sa tak, aby sa mu z pohľadu objektívneho pozorovateľa nedalo nič vytknúť,“ hovorí prezidentka združenia Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková.

„Základom integrity sudcu je jeho správanie, ktoré musí byť morálne nespochybniteľné pri výkone jeho funkcie, ako aj v jeho súkromnom živote, pričom jeho konanie nesmie pôsobiť nepriaznivo na dôveru verejnosti v justíciu,“ spresňuje právnik a analytik Transparen

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).