18.09.2013, 11:46

Doplnková ochrana pre cudzincov by sa mohla predĺžiť na dva roky

Doplnková ochrana pre cudzincov by sa mohla predĺžiť z jedného na dva roky. Navrhuje to ministerstvo vnútra v novele zákona o azyle, ktorú dnes schválila vláda. Zákon o azyle, ako aj ďalšie zákony sa upravujú kvôli európskym smerniciam. Doplnková ochrana sa podľa zákona poskytuje vtedy, ak cudzinec nedostal azyl, ale je možné, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený hrozbe trestu smrti, mučenia, alebo by bol jeho život ohrozený vojnou.

Ďalej sa navrhuje, aby sa od 1. januára 2014 rozšíril okruh miest, kde môže cudzinec podať žiadosť o udelenie azylu. Ide o policajné útvary s pôsobnosťou na vonkajšej hranici Slovenska. V navrhovanej novele zákona sa tiež upresňuje, kedy sa začína konanie o udelenie azylu v prípade, ak sa na území Slovenska narodí dieťa žiadateľke o azyl, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana.

Ďalej sa nanovo upravuje možnosť použitia inštitútu vnútroštátnej ochrany, dopĺňajú sa ďalšie podmienky, ktoré majú byť splnené pri poskytovaní ochrany pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím, rozširuje okruh osôb, ktorým sa na účel zlúčenia rodiny udelí azyl alebo poskytne doplnková ochrana a ustanovuje sa konanie o odovzdaní do iného štátu, ak ide o cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt.

Zmenami v zákone o pobyte cudzincov by sa do praxe mohol zaviesť efektívnejší proces vybavovania žiadostí štátnych príslušníkov tretích krajín o vydanie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie a to tak, že by ich mohli vybaviť na jednom mieste. Rezort vnútra navrhuje, aby štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na Slovensku alebo má záujem o vydanie modrej karty, mohol požiadať o vydanie jednotného povolenia na pobyt na policajnom útvare, ktorý by bol povinný prijať aj neúplnú žiadosť. Jednotné povolenie na pobyt oprávňuje štátneho príslušníka zdržiavať sa na Slovensku kvôli zamestnaniu.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.