27.08.2013, 00:00

Sú avizované úspory v rámci reformy ESO reálne?

Dušan Sloboda analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika -- Či už predpokladané úspory na budúci rok, alebo sľubovaných 700 miliónov sú pre mňa čísla z brucha. Nie sú podložené žiadnou analýzou. Potenciál vo verejnej a štátnej správe je obrovský, pretože množstvo rozpočtových a príspevkových organizácií nemá zmysel. Mali by si urobiť audit a zistiť, ktoré úrady a fondy nepotrebujeme. Zatiaľ sa len prepisujú tabule.

Jaroslav Pilát odborník na verejnú správu -- Vyšli s bombastickou reformou verejnej správy, ktorá dosiaľ nemala obdobu, týka sa však len miestnej štátnej správy. Územnú samosprávu zredukovali len na partnera zastúpeného ZMOS-om. "Formálne premenovali úrady, vrátili sa k mečiarovskému členeniu z roku 1996 a v tomto chcú nevedno prečo vykonávať miestnu štátnu správu. Nezaoberajú sa kompetenciami, či vôbec štát všetko čo vykonáva aj vykonávať musí, len premaľujú tabule a celá náplň zostáva.

Ľubomír Play bývalý šéf Úradu pre štátnu službu -- O reforme sa hovorí už dlho. Každá vláda zvažuje takéto kroky a ak sa ich podarí zrealizovať, bude to plus. Ratio však musí mať v serióznejšej analýze, ktorá odôvodní postup, aby sa dalo posúdiť, do akej miery sa takéto návrhy javia ako racionálne. Dôležité je zaistiť aj nezávislosť rozhodovania.