Programové vyhlásenie budúcej slovenskej vlády bude konfrontované z hľadiska jeho reformnosti. Mimovládne organizácie na čele s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, ako aj experti z komerčného prostredia, totiž vypracovali Programové vyhlásenie reformnej vlády, ktoré chcú budúcemu kabinetu nastaviť ako zrkadlo.

"Autorský kolektív je presvedčený, že tento návrh môže byť želanou alternatívou riešenia problémov k súčasnému modelu veľkého štátu, ktorý príliš zasahuje do aktivít života ľudí. Jeho realizácia by posunula Slovensko k slobodnej spoločnosti s udržateľnými verejnými financiami," povedal Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu. Zároveň priznal, že myšlienky obsiahnuté v tomto programovom vyhlásení hypotetickej vlády akceptujú viac pravicoví voliči.

Na naštartovanie žiaduceho presmerovania spoločnosti autori štúdie odporúčajú vyrovnané hospodárenie s verejnými financiami a znižovanie verejného dlhu od konca volebného obdobia spolu s nezvyšovaním daňového a znižovaním odvodového zaťaženia podoprené aj ústavnými garanciami. Požadujú tiež zásadný ústup vlády z ekonomiky a spoločnosti, ako aj dereguláciu a liberalizáciu trhov. Za nutné označili aj zvýšenie ochrany vlastníckeho práva, minimalizovanie zásahov do neho, maximalizovanie vymáhateľnosti práva a posilnenie právnej istoty v zmluvných vzťahoch. Odporučili tiež vytvorenie podmienok na znižovanie korupcie v spoločnosti, osobitne vo verejnej správe a vytvorenie podmienok na dobrovoľné aktivity a konkurenciu súkromných poskytovateľov služieb.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.