Traja slovenskí učitelia zo štyroch sa domnievajú, že nie sú motivovaní na zlepšenie svojej kvality výučby, kým zlé správanie študentov v triede narúša vyučovací proces v troch školách z piatich. Vyplýva to z novej správy OECD vypracovanej s podporou Európskej komisie, ktorá sa opiera o nový Medzinárodný prieskum vyučovania a vzdelávania.

Sledovaná Európa
V správe sú prvýkrát uvedené medzinárodne porovnateľné údaje o pracovných podmienkach učiteľov na školách, pričom sa vychádzalo zo zistení prieskumu v 23 sledovaných krajinách. Informovala o tom Jana Farkašová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V Austrálii, belgickom Flámsku, Dánsku, Írsku a Nórsku viac než 90 percent učiteľov odpovedalo, že za zlepšenie kvality svojej výučby neočakávajú žiadnu odmenu.

Nedostatok učiteľov
Učitelia sú menej pesimistickí v Bulharsku a Poľsku, ale aj tak sa takmer polovica z nich nestretla so stimulmi motivujúcimi zlepšenie. V Estónsku, Španielsku, Taliansku a na Slovensku pôsobí viac než 70 percent učiteľov na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania na školách, kde prevláda názor, že vyrušovanie v triedach brzdí vyučovací proces do určitej miery alebo veľmi. V priemere 38 percent opýtaných učiteľov pracuje na školách, ktoré majú nedostatok kvalifikovaného personálu. V Poľsku sa problém týka iba 12 percent škôl. V Turecku však, naopak, týmto nedostatkom trpí 78 percent škôl.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.