19.04.2017, 00:00

Aké majú postavenie vlastníci v pozemkových spoločenstvách

traktor, pozemok, pôda
Zdroj: Dreamstime

– Každý člen spoločenstva, teda každý vlastník podielu na pozemkoch, má nárok na podiel na zisku z hospodárenia.
– Ak ide o spoločnú nehnuteľnosť, spoluvlastníci sú k sebe trvalo viazaní a nemôže dôjsť k rozdeleniu spoločnej nehnuteľnosti ani k zrušeniu a vysporiadaniu jej spoluvlastníctva, a to ani čiastočnému. Úplne iný prípad je spoločenstvo založené na spoločné obhospodarovanie samostatných nehnuteľností – tam je voľnosť vlastníkov nedotknutá.
– V prípade, že sa vlastníci nezúčastňujú na valných zhromaždeniach, nehrozí im žiadna sankcia. Avšak spoločenstvu nič nebráni, aby si na valnom zhromaždení do zmluvy doplnilo zmluvnú pokutu.
– Vlastníctvo pozemkov ostáva po zániku spoločenstva nedotknuté. Vlastníci sú však povin

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.