04.05.2013, 18:01

Kríza vo firme? Nič nezahmlievajte, reagujte pružne!

Martin Krekáč, vedúci partner poradenskej spoločnosti Jenewein Group o tom, ako sa dostať z krízy.

Apple. Snímka: Reuters
Zdroj: Reuters


Prečo by som si mal zavolať do firmy krízového manažéra?
Záleží od toho, v akej hlbokej kríze sa daná organizácia ocitla, v akej kondícii ju kríza postihla a čo krízu vyvolalo. Úspech väčšiny organizácií – v pokojných i ťažkých krízových časoch – závisí od dvoch hlavných faktorov: schopnosti pružne reagovať na neustále sa meniace prostredie a záplavu nových impulzov a informácií a schopnosti naplno využívať potenciál kľúčových ľudí.

Čo však v prípade, ak tam niečo dlhodobo nefunguje?
Ak niečo z toho dlhodobo nefunguje tak, ako má, skôr či neskôr vzniká podhubie na vznik krízových situácií, ktoré pri podcenení a neriešení môžu mať katastrofálne, ba až fatálne dôsledky. Poslanie krízového manažéra závisí od aktuálneho stavu organizácie, stupňa jej pripravenosti zvládnuť krízu, kvality a životaschopnosti strategického plánu na prekonanie krízy, spôsobu jeho implementácie a priebežnej kontroly a najmä kvality ľudského kapitálu vrátane tímu tvoriaceho krízový manažment.

V akých problémoch môže byť firma, aby ju ešte dokázal zachrániť a kedy sa to už nedá?
V prvom rade musí mať čo ponúknuť zákazníkom, vtedy sa ešte dá zachrániť. Zmenou organizácie práce, financovania, organizačného modelu, personálnymi zmenami a podobne. Úlohou krízového manažéra je vyhodnotiť, či organizácia, ktorá sa vlastnou vinou alebo vonkajšími okolnosťami ocitla v kríze, vôbec stojí za záchranu a ak áno, tak potom odhaliť, v čom je problém a ten riešiť. Nekompromisne, čo je jednou z výhod externe najatého krízového manažéra, ktorý sa na organizáciu dokáže pozrieť s nadhľadom a mnohé – veľmi často nepríjemné problémy vie riešiť bez subjektívnej záťaže voči ľuďom, procesom či nástrojom.

Úlohou krízového manažéra je zohnať predovšetkým peniaze. Ale ako a kde ich zoženie?
Sú rôzne formy financovania. Nájsť optimálnu kombináciu záleží na krízovom manažérovi a do určitej miery aj na jeho vzťahoch s tými, ktorí financovanie poskytujú. Samozrejme, rozhodujúca je kvalita krízového plánu a podnikateľský zámer, ale aj presvedčovacie schopnosti, aby financujúca strana uverila, že sa jej peniaze vrátia. Ak organizácia nemá aktíva, ktorými vie ručiť, tak potom je to najmä o kvalitnom a uveriteľnom podnikateľskom pláne.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.