20.11.2014, 18:50

Pracovný trh je stále slabinou. Aj keď ekonomika rastie

Nezamestnanosť klesá aj napriek chabému rastu HDP.

Pracovný trh je stále slabinou. Aj keď ekonomika rastie

Pracovný trh reaguje na rast ekonomiky lepšie ako v minulosti. Pred krízou v roku 2009 slovenská ekonomika znižovala nezamestnanosť, až keď rast hrubého domáceho produktu prevýšil 3,5 %. Po kríze, v rokoch 2009-2013, sa táto hranica znížila mierne pod 3 %. Uviedli to na stretnutí s novinármi ekonómovia VÚB.

Snímka: ilustračná, archív

Svoje urobila aj kríza

V poslednej dekáde Slovensko prešlo intenzívnym rastom. Vznikla tak otázka, prečo je pracovný trh na tom stále nelichotivo. „Príčin je viac. Jednak rast ekonomiky ťahali také odvetvia, v ktorých vznikol vysoký nárast produktivity práce a nebolo tým pádom treba úmerný počet pracovných miest, a jednak svoje urobila kríza v roku 2009,“ hovorí makroekonóm Andrej Arady. Do roku 2008 u nás vznikali pracovné miesta pomerne rýchlo, potom však zanikali. A aj napriek tomu, že Slovensko bolo na špici Európy, pracovné miesta boli len šedým priemerom.
V tomto roku pracovné miesta rastú a miera nezamestnanosti sa znižuje, hoci rast HDP bol ešte o niečo slabší. Podobný jav, ako ekonómovia uviedli, možno pozorovať aj vo svetovej ekonomike. Nezamestnanosť klesá aj napriek chabému rastu HDP. Vysvetlením v globálnom pohľade je klesajúca ponuka pracovnej sily a nízka produktivita práce.

Nezamestnanosť bude zrejme klesať pomalšie

U nás časť z nových pracovných miest v tomto roku zrejme vďačí efektu nenaplnenia obáv zamestnávateľov zo zmien daní a odvodov v roku 2013. Zamestnávatelia najskôr miesta rušili a neskôr ich sčasti obnovovali. Nové pracovné miesta sa preto podľa ekonómov VÚB na budúci rok už tak rýchlo tvoriť nebudú a nezamestnanosť klesne zrejme pomalším tempom ako v tomto roku, hoci rast ekonomiky by mal byť zruba rovnaký.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.