24.01.2011, 00:00

Na cestnú daň zostal len týždeň

Na zaplatenie dane z motorového vozidla vám už zostáva len týždeň. Treba to stihnúť do 31. januára. Mnohým podnikateľom však správne vyplnenie tlačiva a určenie dane robí problém.

Na cestnú daň zostal len týždeň

Ako priznáva napríklad Jozef Turák, majiteľ dopravnej firmy JOTUR z Horného Srnia, minulý rok omylom zaplatil daň vyššiu, než mal. "Vypočítal som ju zle. Hoci sme to potom s účtovníčkou prerátali, zistili sme, že v predpise sú ďalšie paragrafy, v ktorých je ťažké sa vyznať. A to aj keď máte účtovníčku, ktorá je i daňovou poradkyňou.“

 

Kameňom úrazu nebolo vypočítanie jednoduchej výšky dane za auto, ale za prípojné vozidlo jazdnej súpravy. "Keď ide o vlek za vozidlom, sadzba môže byť zmenená,“ argumentuje Turák.

Tlačivo je na internete
Problémy pri vypĺňaní tlačív cestnej dane nie sú zriedkavé. Poukazuje na to aj poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jarmila Lukačovičová. K základným povinnostiam patrí, že daň za vozidlo sa platí spätne, teda teraz za rok 2010 podľa sadzieb platných v minulom roku. Priznanie treba podať na daňovom úrade, kde získate aj tlačivo, prípadne si ho stiahnete z webu Daňového riaditeľstva SR.

Pri výpočte taxy sa vychádza zo sadzby, ako ju určila župa, v ktorej je auto zaregistrované. Sadzby má každý kraj zverejnené aj na internete. S výnimkou Trenčianskeho všetky ostatné "VÚC-ky“ vlani cestnú daň zvýšili, týka sa to však až budúceho roka.

Odkedy mám vlastne platiť?
Podnikatelia však mávajú okolo "cestnej dane“ aj iné dilemy. "Napríklad, odkedy majú začať platiť, ak auto využívajú len od určitého mesiaca v roku,“ hovorí Lukačovičová. Podľa zákona daňová povinnosť vzniká dňom, ktorý nasleduje po dni použitia vozidla na podnikanie, a zaniká posledným dňom v tom mesiaci, v ktorom sa auto prestalo používať na tento účel. Ak teda daňovník vlani prerušil živnosť napríklad od 10. 5. do 30. 11., daň prestáva platiť k 31. 5. 2010 a ak začne využívať auto v biznise po opätovnom obnovení živnosti, povinnosť platiť mu opäť vznikne k 1. 12. 2010.

"Problematické je, že podnikatelia to zabúdajú nahlasovať správcovi dane v zákonnej 30-dňovej lehote,“ tvrdí poradkyňa. Už pri tejto banálnej chybe riskujete sankciu - 6,63 eura. Ak podáte priznanie po lehote alebo ho nepodáte po výzve úradov, hrozia vám odstupňované pokuty v tisíckach až desaťtisíckach eur, najmenej však 33,19 pri fyzickej a 66,38 eura pri právnickej osobe. "Pri pokute sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky,“ dodáva Gabriela Dianová z Daňového riaditeľstva.

Ďalšia vec, na ktorú podnikatelia často zabudnú, je povinnosť uviesť v daňovom priznaní aj číselný odhad dane na ďalší rok. "Preto je nevyhnutné, aby si daňovníci zistili sadzby už i na rok 2011,“ pripomína Lukačovičová.

Platenie preddavkov
Majiteľ auta využívaného v biznise by si mal ustrážiť aj prípadnú povinnosť odviesť preddavky na daň. Tie musí začať hradiť už v priebehu tohto roka. Neplatí ich, ak jeho predpokladaná budúcoročná daň za auto nepresiahne 660 eur. Ak je vyššia - od 660 do 8 292 eur, týkajú sa ho štvrťročné preddavky vo výške štvrtiny predpokladanej sumy vždy v termíne do konca kalendárneho štvrťroka. Ak je predpokladaná daň nad 8 292 eur, musí platiť už mesačné preddavky - vo výške dvanástiny predpokladanej sumy s termínom do konca príslušného mesiaca.

Táňa Rundesová

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.