Chcete sa vyhnúť tomu, aby vám pre nezaplatené odvody na zdravotné poistenie siahol na majetok exekútor? Preverte si, či máte všetky svoje resty vysporiadané. Urobiť to môžete jednoducho - cez internet. Poisťovniam to totiž prikazuje legislatíva. "Zákon o zdravotnom poistení ukladá zdravotnej poisťovni povinnosť zverejňovať a aktualizovať na internetovej stránke zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili odvody za tri mesiace v kalendárnom roku,“ hovorí PR manažérka zdravotnej poisťovne Dôvera Zuzana Horníková.

Na webe bez čísla
Čo všetko však tento zoznam musí obsahovať, legislatíva neurčuje. Preto poisťovne zverejňujú najčastejšie len meno a priezvisko dlžníka. Pri fyzických osobách je to ešte obec, odkiaľ pochádza a pri právnických osobách je to zase obchodné meno tiež spolu s obcou. Všeobecná zdravotná poisťovňa uvádza aj IČO. "Zdravotná poisťovňa zverejňuje zoznam poistencov a platiteľov, ktorí nezaplatili k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca,“ doplnila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová. Preto nie sú v uverejnených zoznamoch zohľadnené úhrady dlžníkov vykonané po dni ich uverejnenia do najbližšej aktualizácie. Zoznamy dlžníkov by sa teda mali aktualizovať každý mesiac. "Platiteľ je po uhradení dlžnej sumy zo zoznamu vyradený,“ dodáva Horníková.

Údaje však majú len informatívny charakter a nemožno ich použiť na právne úkony. A dlžník z nich nevie vyčítať ani sumu, ktorú je zdravotnej poisťovní dlžný. Tieto informácie si vyžiadajte priamo z poisťovne. "Poistenci a platitelia poistného sa o prípadných nedoplatkoch na poistnom voči zdravotnej poisťovni môžu informovať na jej ktoromkoľvek kontaktnom mieste, kde môžu tento nedoplatok hneď aj zaplatiť,“ dodáva Smatanová.

Omyly, čo robia dlhy
Príčin, prečo ľuďom vznikajú v zdravotných poisťovniach nedoplatky, je celý rad. Najčastejšie sú to finančné problémy, najmä živnostníci či iné samostatne zárobkovo činné osoby nezaplatia pri platobnej neschopnosti odvody. "Môže to však spôsobiť aj neznalosť zákona - platitelia nevedia, že majú povinnosť platiť, alebo aj administratívne chyby - zlé číslo účtu alebo iné identifikačné údaje,“ hovorí Horníková. Dlh si môžete vytvoriť aj napríklad nesprávnym vypočítaním preddavkov poistného či oneskoreným zaplatením odvodov, alebo aj vtedy, ak zmeníte zdravotnú poisťovňu a neoznámite to. "Výška preddavku u platiteľa sa môže meniť k 1. januáru, kedy sa mení výška minimálneho a maximálneho preddavku, a tiež od 1. júla príslušného roka podľa podaného ročného zúčtovania,“ upozorňuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová. Preto ak ste si nie istý, koľko máte platiť, informujte sa priamo v poisťovni.

Poisťovne svoju celkovú pohľadávku alebo nedoplatky od poistencov zverejňujú rovnako na webovej stránke. "Zdravotná poisťovňa informácie o výške pohľadávok voči platiteľom zverejňuje každoročne vo výročnej správe. Za rok 2008 je dostupná na našej webovej stránke. Výročnú správu za rok 2009 ešte pripravujeme,“ tvrdí Smatanová. Zdravotná poisťovňa Dôvera dlh za vlaňajšok už vyčíslila. "K 31. decembru 2009 evidujeme dlžné poistné s úrokmi z omeškania, sankcie, poplatky a regresy voči poistencom a platiteľom vo výške 101,6 milióna eura,“ hovorí Horníková.

Kde nájdete zoznam neplatičov
Union zdravotná poisťovňa
- v sekcii O poisťovni/Neplatiči
Zdravotná poisťovňa Dôvera
- v sekcii O nás/Úradná tabuľa/Dlžníci
Všeobecná zdravotná poisťovňa
- v sekcii Pre platiteľov/Platenie poistného/Zoznam dlžníkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.