24.10.2007, 00:00

Systém odvodov je bariérou podnikania

PAS tvrdí, že niektoré z opatrení by sa dali uskutočniť rýchlo, väčšina z nich počas funkčného obdobia súčasnej vlády.

Systém odvodov je bariérou podnikania

Často sa na Slovensku diskutuje o tom, že sociálny systém je neefektívny. Faktom však je, žiadna analýza efektívnosti sociálneho systému zatiaľ nebola vypracovaná. Rezervy, ktoré by mohli viesť k adresnejšiemu poskytovaniu sociálnej pomoci, a aj k nižším odvodovým sadzbám, sa pokúsila nájsť Podnikateľská aliancia Slovenska, ktorá zverejnila návrh 10 + 1 opatrení. Podľa zástupcov aliancie by sa dali niektoré z opatrení uskutočniť rýchlo, väčšina z nich počas funkčného obdobia súčasnej vlády.
Do TOP 10 sa dostali opatrenia s najvyššou prioritou z hľadiska dôležitosti a realizovateľnosti. Pri každom sú zmapované najväčšie bariéry brániace ich realizovaniu. Jedenáste opatrenie sumarizuje výsledky analýzy vplyvu výdavkovej strany sociálneho systému na motiváciu pracovať. PAS však nevolá po nezodpovednom znižovaní sadzieb, ktoré by vyvolalo nedostatok zdrojov a nestabilitu systému. Ponúka návrhy na riešenia, ktoré umožnia reálne uvažovať o zmene na príjmovej časti systému. Keďže podnikatelia vnímajú komplikovanosť a vysokú finančnú náročnosť odvodového systému ako jednu z najvážnejších bariér na skvalitňovanie podnikateľského prostredia, prisudzujú riešeniu tejto otázky veľkú váhu.
PAS uprednostňuje zníženie odvodov pred znižovaním daní aj preto, že dane na Slovensku sú nízke, odvodové zaťaženie je však jedno z najvyšších v Európskej únii. Oveľa ľahšie je však znížiť dane ako odvody a aj preto sa o znižovaní odvodov veľmi nehovorí. Aliancia navrhla aj zmeny v dôchodkovom sporení. Druhý pilier dôchodkového sporenia by sa mal stať dobrovoľným pre tých sporiteľov, ktorí majú nadpriemerný príjem. Premenil by sa takto na akýsi typ dobrovoľného komerčného sporenia.
Všetky inkasované dane a odvody by sa evidovali na jednom účte. Fyzické osoby by raz ročne predkladali jedno spoločné daňovo-odvodové priznanie. Zjednotiť by sa mali pre živnostníkov i zamestnancov tiež vymeriavacie základy na výpočet odvodov.
Medzi opatreniami sa ocitlo aj definovanie povinnej zdravotníckej starostlivosti. Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti by sa malo zmeniť na povinné komerčné poistenie.
Najdôležitejšie, najjednoduchšie a najrýchlejšie
Ak by sa bralo do úvahy kritérium dôležitosti, z TOP 10 by boli najdôležitejšie:
- Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie
- Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia.
Ak by sa bralo do úvahy kritérium realizovateľnosti, z TOP 10 by boli najjednoduchšie realizovateľné tieto tri opatrenia:
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
- Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických osôb a primerane znížiť sadzby
- Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).
Tri najrýchlejšie realizovateľné opatrenia z TOP 10 sú:
- Pri možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia uprednostniť znižovanie odvodového zaťaženia
- Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov a živnostníkov
- Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu).

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.