Nižšie poplatky lákajú Slovákov do iných bánk

Takmer polovica Slovákov si zriadila v roku 2013 produkt v inej banke

Prieskum spoločnosti Ernst&Young, zameraný na retailových klientov bankového sektora, skúmal dôveru Slovákov voči bankám. Aj keď v Európe patríme medzi národy s najvyššou dôverou voči bankovým inštitúciám a radíme sa tak na tretie miesto hneď za Švajčiarsko a Nórsko, popri svojej banke si mnohokrát zadovážime účet, či požiadame o úver aj inde.

Poplatky berieme vážne

Z prieskumu taktiež vyplynulo, ktoré faktory pôsobia na klientov bánk negatívne. Slováci najčastejšie uvádzali vysoký zisk bánk z poplatkov, vysokú úrokovú mieru a nepriaznivé podmienky na debetných produktoch. 35 % opýtaných uviedlo, že nižšie poplatky a lepšie sadzby sú pre nich jedným z dôvodov, aby si zriadili produkt v inej, než svojej primárnej banke. 69 % Slovákov dnes využíva služby viac ako jednej banky. Banky si túto skutočnosť uvedomujú a tak aj v súčasnosti máme možnosť vidieť, že boj o klientov silnie. Niektoré z nich preto svoje poplatky znižujú alebo rušia úplne. „V Zuno sa snažíme eliminovať bankové poplatky, na ktoré sú klienti v iných bankách zvyknutí. Aktívnych klientov napríklad odmeňujeme účtom zadarmo,“ hovorí Lenka Hritzová, šéfka produktového manažmentu a CRM online banky.

Oceňujeme aj služby

Pre 32 % Slovákov je jedným z kritérií pri výbere inej banky aj úroveň poskytovaných služieb. V súčasnosti klienti oceňujú aj rýchlosť a pohotovosť reakcie a tiež všetko, čo im komunikáciu s bankou uľahčí. Klasické bankové produkty ako je pôžička či účet, je preto dnes možné zriadiť si aj online. „Pôžička v Zuno je pre našich zákazníkov komfortná nielen v tom, že je úplne bez poplatkov, bez ručiteľa a bez nutnosti udávať účel pôžičky, ale navyše je možné vybaviť ju cez internet. Naši klienti sa tak vôbec nemusia zdržiavať chodením na pobočky, dodáva na záver Hritzová.

(pr)