27.01.2016, 00:00

Peniaze z Bruselu „narúšajú“ trh

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

Podporuje štát rozvoj cestovného ruchu v dostatočnej miere?

V oblasti marketingu a propagácie na národnej úrovni nedostatočne. V prípade oblastných organizácií cestovného ruchu zas málo efektívne. Väčšia podpora by bola vhodná cez nepriame nástroje prostredníctvom legislatívy.

Zmenilo sa podnikanie v oblasti cestovného ruchu na Slovensku za posledné roky?

Zvýšila sa konkurencia na domácom trhu, cena je už rozhodujúca pre veľkú časť dopytu. Konkurenčné prostredie v niektorých oblastiach narušili a deformovali vysoké nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Vyrástli aj silní hráči, so schopnosťou ovplyvňovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).