27.01.2016, 00:00

Peniaze z Bruselu „narúšajú“ trh

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

Podporuje štát rozvoj cestovného ruchu v dostatočnej miere?

V oblasti marketingu a propagácie na národnej úrovni nedostatočne. V prípade oblastných organizácií cestovného ruchu zas málo efektívne. Väčšia podpora by bola vhodná cez nepriame nástroje prostredníctvom legislatívy.

Zmenilo sa podnikanie v oblasti cestovného ruchu na Slovensku za posledné roky?

Zvýšila sa konkurencia na domácom trhu, cena je už rozhodujúca pre veľkú časť dopytu. Konkurenčné prostredie v niektorých oblastiach narušili a deformovali vysoké nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Vyrástli aj silní hráči, so schopnosťou ovplyvňovať

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.