27.09.2013, 00:00

Vláde viac daní stačiť nemusí. Spolieha sa na obce

Štát v tomto roku vyberie na daniach oproti pôvodným predpokladom o 130 miliónov eur viac. Napriek tomu to nemusí stačiť, aby stlačil deficit verejných financií na očakávaných 3,04 percenta hrubého domáceho produktu. Rizikom sú totiž vyššie územné celky, mestá a obce. „Napriek tomu, že štát si svoje ciele plní, stále existuje priznané riziko vo výške 170 miliónov eur na strane samospráv,“ vyhlásil minister financií Peter Kažimír. Samosprávy tak napriek rastúcej ekonomike a vyššiemu výberu daní ostávajú pre verejné financie nášľapnou mínou. Otázkou však ostáva, či je výška šetrenia, ktorú vláda od obcí vyžaduje, adekvátna. „Samospráva má v roku 2013 niesť takmer polovicu naplánovaného, konsolidačného úsilia´ Ficovej vlády na výdavkovej strane, a to napriek tomu, že výdavky samospráv netvoria ani pätinu celkových výdavkov verejnej správy. Viniť samosprávy za vládny deficit je preto nezmysel,“ hovorí Dušan Slobodu, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Obce hospodária s prebytkom

Čísla pritom hovoria jasnou rečou. Hospodárenie miest a obcí za posledné dva roky bolo prebytkové. Navyše aj výška ich dlhu sa znižuje. „Aj to je jeden z dôvodov, prečo m

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).