09.07.2014, 15:10

Kažimír posilní boj proti únikom. Pripravil nový balíček

Kažimír posilní boj proti únikom. Pripravil nový balíček

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku či zavedenie limitov napríklad pri kúpe vozidla určeného na podnikanie. Aj to prinesú úpravy viacerých daňových zákonov, ktoré plánuje Ministerstvo financií (MF) SR predložiť do pripomienkového konania. "Cieľom navrhovaných zmien je okrem konsolidácie verejných financií aj posilniť právnu istotu, zvýšiť daňovú spravodlivosť, motivovať k tvorbe pracovných miest a k práci samotnej," priblížil dnes po rokovaní vlády šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD).

V rámci systematického boja proti daňovým podvodom chce ministerstvo presnejšie definovať okruh daňových a nedaňových výdavkov, ktoré sú rizikové z hľadiska ich zneužívania so zámerom ovplyvňovať základ dane. Zaviesť by sa mala tiež zrážková daň u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom a jednoduchší spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Štát po novom podporí firmy, ktoré sa venujú výskumu a vývoju, a to takzvaným superodpočtom nákladov. V praxi by to malo fungovať tak, že podnikatelia si náklady vynaložené počas roka na výskum a vývoj budú môcť navýšiť o ďalších 25 %. Okrem toho si budú môcť o 25 % navýšiť aj mzdové náklady vrátane odvodov, ktoré reálne vynaložili na novoprijatých zamestnancov z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Posledné 25-% navýšenie si firmy budú môcť uplatniť z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Novinky v zákone o dani z príjmov prinášajú aj zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Navrhuje sa rozšíriť počet odpisových skupín na šesť s tým, že vzniknú dve nové odpisové skupiny. Do novej tretej odpisovej skupiny sú podľa návrhu vyčlenené len výrobné technológie a dĺžka ich odpisovania by sa mala znížiť z 12 na 8 rokov. Návrh predpokladá vyčlenenie nevýrobných budov a stavieb do novej šiestej odpisovej skupiny, kde by sa mala dĺžka odpisovania zvýšiť z 20 na 40 rokov.

Od budúceho roka má byť vstupná cena osobných automobilov pri daňovom odpisovaní limitovaná sumou 48.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a v prípade využívania presne vymedzeného obstaraného majetku aj na súkromné účely si budú môcť podnikatelia do výdavkov zahrnúť najviac 80 % z obstarávacej ceny. "Model, ktorý navrhujeme, nebude brániť podnikateľom, ktorí budú mať kladnú daňovú povinnosť, si daňovo odpisovať aj drahšie autá. Bráni len tomu, aby si firmy nákupom drahých áut generovali stratu," vysvetlil Kažimír.

Okrem týchto opatrení plánuje ministerstvo financií po rokovaniach s rezortom práce zadefinovať adresnosť daňového bonusu a s ministerstvom zdravotníctva prerokovať zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nízkymi a strednými príjmami.

Malým podnikateľom by mala zároveň klesnúť administratívna záťaž. Novelou zákona o účtovníctve sa má znížiť rozsah informácií uvádzaných v poznámkovej časti účtovnej závierky. Po novom nebudú musieť poskytovať napríklad prehľad o pohybe vlastného imania či členenie čistého obratu.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.