06.11.2013, 16:11

Gašparovič dostal list od Američanov. Pre kolektívne zmluvy

Ivan Gašparovič. Snímka: HN/Pavol Funtál
Zdroj: HN/Pavol Funtál

Ivan Gašparovič. Snímka: HN/Pavol Funtál
Zdroj: HN/Pavol Funtál
Parlamentom schválená novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zavádza rozširovanie odvetvových kolektívnych zmlúv aj bez súhlasu dotknutých firiem, narúša podľa Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) princíp zmluvnej voľnosti. Komora preto otvoreným listom žiada prezidenta Ivana Gašparoviča, aby zvážil podpis tejto novely a vrátil ju do Národnej rady (NR) SR na opätovné prerokovanie.

"V čase, kedy žiaľ kríza v hospodárstve nie je zažehnaná, nesie nútené rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa veľké riziko, ktoré môže mať negatívny dopad na zamestnanosť na Slovensku a zároveň aj na celkovú konkurencieschopnosť krajiny v Európe," tvrdí v liste AmCham.

Komora pripomína, že na Slovensku pôsobí čoraz viac spoločností, ktoré nie sú aktívne v tradičných, ale v nových, progresívnych odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Oblasti ako IT, kde sú zamestnávaní najmä mladí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, sú pritom organizované inak ako tradičný priemysel. AmCham sa preto obáva, že novelou nebude zohľadnená reprezentatívnosť odborov podľa počtu zamestnancov ani fakt, že odbory nenesú podnikateľské riziko, neinvestujú vlastný kapitál a nevyžadujú sa od nich dostatočné skúsenosti s riadením podnikov.

"Princíp, ktorý novela zákona zavádza spôsobuje, že povinnosti na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa môžu byť firme uložené bez jej súhlasu. Toto je pre nás neprijateľné, nakoľko to povedie k dodatočnému finančnému zaťaženiu firiem pôsobiacich na Slovensku a bude mať negatívne dopady aj na ich konkurencieschopnosť a znevýhodnenie Slovenska ako destinácie pre zahraničných investorov," dodáva vo svojom liste hlave štátu AmCham.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ako predkladateľ právnej normy je však presvedčené, že schválená novela prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok na Slovensku. "Veríme, že náš návrh prispeje nielen k lepším pracovným podmienkam na Slovensku, ale aj k férovej hospodárskej súťaži a zabráni nečestnému dampingu zo strany tých, ktorí chcú konkurovať len podliezaním sociálnych a pracovných štandardov," ozrejmil hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.