24.10.2012, 00:00

Hanbou Slovenska je vymožiteľnosť práva

Najväčšou konkurenčnou nevýhodou Slovenska je nízka vymožiteľnosť práva, ktorá v rebríčku 144 hodnotených krajín zaradila Slovensko na 140. miesto.
Slovenská republika sa v hodnotení konkurencieschopnosti prepadla oproti minulému roku o dve miesta a skončila na 71. priečke. Je to historicky najhoršie umiestnenie Slovenska od jeho zaradenia do tohto prestížneho medzinárodného porovnania v roku 1997. Slovensko sa dostalo do pozície tretej najmenej konkurencieschopnej krajiny Európskej únie, keď nižšie v rebríčku sa nachádzajú už len Rumunsko (78. miesto) a Grécko (96. miesto). Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012 – 2013, ktorú začiatkom septembra tohto roku zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF).

„Výsledky tohtoročnej Správy o globálnej konkurencieschopnosti vypovedajú o pokračovaní trendu mierneho ekonomického oživovania svetových ekonomík. Zostup Slovenska v rebríčku je zapríčinený pretrvávajúcimi bariérami podnikania, ktoré sa vládam napriek deklaratórnym vyjadreniam nedarí v praxi odstraňovať. O imidž reformnej krajiny už Slovensko definitívne prišlo a od roku 2004 sa podnikatelia nedočkali nových reforiem, ktoré by zásadným spôsobom zlepšili podmienky na podnikanie. Slovensko v rebríčku kleslo už po šiestykrát za sebou a čoraz výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami V4. Hlavnými bariérami, ktoré najviac zhoršujú našu konkurencieschopnosť, sú najmä neefektívne fungujúce verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, vysoký deficit verejných financií a slabá efektívnosť verejných výdavkov, nízka kvalita vzdelávacieho systému, neefektívny trh práce, byrokracia, klientelizmus a korupcia,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra.

Definícia konkurencieschopnosti
Konkurencieschopnosť definujú autori správy ako súbor inštitúcií, vládnych politík a faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň produktivity krajiny. Na základe verejných dát a dát získaných z prieskumu vyhodnocujú 12 pilierov konkurencieschopnosti, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o konkurencieschopnosti jednotlivých krajín.

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum sa uskutočnil od februára do apríla 2012 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. Podnikateľská aliancia Slovenska koordinovala prieskum na Slovensku a oslovila 220 veľkých podnikov a 220 malých a stredných podnikov náhodne vybraných podľa metodiky Svetového ekonomického fóra.

Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu apríla 2012. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra a PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.