20.08.2007, 13:27

Mimovládne organizácie sú proti zákonu o vyvlastňovaní

Zástupcovia štyroch mimovládnych občianskych organizácií žiadajú v hromadnej pripomienke ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka, aby z najbližšieho rokovania vlády stiahol návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb. Podľa predstaviteľov Iniciatívy za spravodlivé vyvlastňovanie, Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz by mal minister predložiť návrh tohto zákona najprv na riadne verejné pripomienkové konanie. Informoval o tom v pondelok Radovan Kazda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika s tým, že schválenie návrhu zákona "by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do vlastníckych práv." Výkon takéhoto zákona bude podľa iniciátorov hromadnej pripomienky predstavovať hrozbu pre všetkých vlastníkov pozemkov a stavieb v SR.
Mimovládne organizácie zároveň vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby navrhol stiahnutie materiálu z rokovania vlády, ak to neurobí minister Janušek. Navyše od vlády žiadajú, aby nerokovala o tomto návrhu, keďže "neprešiel riadnym verejným pripomienkovým konaním a nemohli sa k nemu vyjadriť iné rezorty, orgány štátnej správy a verejnosť." Navrhovatelia hromadnej pripomienky napríklad nesúhlasia s tým, že vláda bude môcť fakticky svojvoľne rozhodnúť o akejkoľvek budúcej verejnej alebo súkromnej stavbe.
"Návrh zavádza gumové kritériá, podľa ktorých by vláda mohla priznať štatút strategickej stavby pre doslova akúkoľvek investíciu," uvádza sa v stanovisku iniciátorov hromadnej pripomienky. Podľa nich štát už nebude mať povinnosť vo vyvlastňovacom konaní v prípade strategických stavieb preukazovať verejný záujem. Nezabezpečuje sa ani to, že vlastník dostane za vyvlastnenú nehnuteľnosť primeranú náhradu..
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) má spomínaný návrh zákona predložiť na rokovanie vlády v tomto týždni. Podľa predkladateľa návrh zákona bol predmetom pripomienkového konania v medzirezortnej pracovnej komisii. "Všetky zásadné pripomienky rezortov boli vyriešené, okrem jednej zásadnej pripomienky Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré navrhlo vypustiť ustanovenie novelizujúce Občiansky súdny poriadok," uviedlo MVRR. Podľa tohto ustanovenia sa v prípade podania súdnej žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení navrhuje vylúčenie možnosti odloženia vykonateľnosti predmetného rozhodnutia uznesením predsedu senátu.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.