28.10.2008, 11:48

Ministerstvo školstva spúšťa edičný portál

Ministerstvo školstva spúšťa edičný portál, na ktorom bude zverejňovať zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia doložka.

Edičný portál Ministerstva školstva
Edičný portál Ministerstva školstva

Ako dnes informoval na tlačovej besede minister školstva Ján Mikolaj, na internetovej stránke www.edicny-portal.sk si môžu školy objednávať učebnice. Školy, ale aj verejnosť si môžu prezerať zoznamy schválených učebníc, ktoré sú postupne dopĺňané.

Edičný portál má informovať o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice a iné materiálne didaktické pomôcky, ktoré vyhlasuje ministerstvo školstva. V súčasnosti sú na portáli zverejnené vyhlásené konkurzy na učebnice pre prvé ročníky reformy. Súčasťou portálu je aj podstránka, kde môžu návštevníci prezentovať svoje požiadavky. Pripravuje sa tiež spustenie diskusií k jednotlivým učebniciam a zber názorov a podnetov od pedagogických zamestnancov. Ministerstvo pre školy ponúka viac ako 2 000 učebníc

Na vzdelávanie sa môžu v školách používať učebnice schválené ministerstvom školstva alebo také, ktoré sú rezortom odporúčané. Na vzdelávanie sa môžu používať aj učebné texty a pracovné zošity, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona.

Schválená učebnica, učebný text a pracovný zošit obsahujú schvaľovaciu doložku, ktorú vydáva ministerstvo na základe odborného posúdenia. Učebnice, učebné texty a pracovné zošity so schvaľovacou doložkou sa poskytujú bezplatne. Ostatné nemusia byť finančne zabezpečené ministerstvom.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.